III Edycja programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2019” realizowanego przez Powiat Płocki

W 2019 roku, powiat płocki realizował III edycję programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2019”, której głównymi założeniami jest: unowocześnienie wyposażenia ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Płockiego do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii; zwiększenie skuteczności bojowej oraz poszerzenie możliwości działania jednostek OSP z terenu Powiatu Płockiego; minimalizacja skutków zdarzeń losowych dzięki szybszej i profesjonalnej interwencji; poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  Powiatu Płockiego; dostosowanie  do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

W ramach realizacji programu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach wzbogaciła się o fabrycznie nowy sprzęt. Na wyposażenie jednostki trafiły dwa radiotelefony nasobne, wraz z mikrofonogłośnikami, firmy Hytera oraz cztery sztuki drewnianych drabin nasadkowych. Zakupiony sprzęt stanowić będzie wyposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych i służyć ratownikom podczas działań.