Dyspozytor z Siedlec wyśle karetkę do Płocka?
Tak może być już od 1-go kwietnia przyszłego roku. Będzie to efekt zmian zaproponowanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Jak informuje portal internetowy Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki przedstawił plan zmian dotyczących likwidacji dwóch z pięciu dyspozytorni zespołów ratownictwa medycznego. Dotychczas funkcjonowały następujące dyspozytornie: w Warszawie, w Płocku, w Ostrołęce, w Siedlcach i w Radomiu.

Po wprowadzeniu zmian w życie: „Obsługę całego województwa przejmą dyspozytornie w Warszawie, Siedlcach i Radomiu. Tym samym od 1 kwietnia 2019 r. rejon operacyjny obsługiwany przez siedlecki MEDITRANS ma być powiększony o powiaty ostrołęcki – razem z Ostrołęką, makowski, przasnyski, wyszkowski, ostrowski, pułtuski (dotychczas obsługiwane przez ostrołęcki MEDITRANS OSTROŁĘKA) oraz płocki – razem z Płockiem, ciechanowski, gostyniński, nowodworski, mławski, płoński, sierpecki, żuromiński (dotychczas obsługiwane przez stację pogotowia w Płocku). Z kolei obsługiwany przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego rejon operacyjny ma wchłonąć powiat warszawski zachodni (dotychczas obsługiwany przez MEDITRANS w Warszawie) oraz piaseczyński, sochaczewski, grodziski, żyrardowski, pruszkowski (dotychczas obsługiwane przez Falck Medycyna Sp. z o.o.).” – informuje Samorząd Województwa Mazowieckiego na portalu internetowym.

Takie zmiany mogą mieć bezpośredni wpływ na spadek bezpieczeństwa mieszkańców Płocka, powiatu płockiego oraz Gminy Słubice. Podstawowymi problemami będzie ilość zgłoszeń jakie będzie musiała obsłużyć dyspozytornia po zmianach, a kolejnym nieznajomość terenu. Przykładem może być miejscowość Studzieniec, która zlokalizowana jest w powiecie płocki, w gminie Słubice, przy drodze wojewódzkiej nr 575, ale również miejscowość Studzieniec znajduje się w powiecie sierpeckim, w gminie Sierpc, przy drodze krajowej nr 10.

Jako strażacy często mamy problem ze zgłoszeniami, które przyjmuje dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego zlokalizowanego w Radomiu, ponieważ osoba ta nie zna danego terenu i nie jest w stanie precyzyjnie określić lokalizacji zdarzenia. Inaczej sytuacja wygląda kiedy zgłoszenie kierowane jest do dyżurnego w Płocku. Obawiamy się, iż taka nieznajomość charakterystyki danego terenu może mieć wpływ na wydłużony czas dojazdu ZRM lub pomyłki związane z nieprecyzyjnymi dyspozycjami.

Więcej na temat zmian przeczytać można na stronie:
https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7005,radni-o-ratownictwie-medycznym.html