Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach została powołana do służby w 1924 roku jako pierwsza jednostka na terenie Gminy Słubice. Założycielami byli: Wiesław Skarżyński, Bernard Wysłoucha, Antoni Besiekierski, Antoni Kujawa, Jan Kalisiak, Walenty Bartosiak. Pierwotnym zadaniem jednostki miała być ochrona życia, zdrowia i mienia mieszkańców Słubic i najbliższych okolic, a przede wszystkich dóbr pałacowych w samych Słubicach oraz zlokalizowanym niespełna 3 km dalej Studzieńcu. Dłuższą historię posiada Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, która nieformalnie działała już od 1912 roku.

Swoją właściwą siedzibę, murowaną strażnicę jednostka zyskała w roku 1938. Teren, na którym mieści się strażnica przekazany został jednostce przez właściciela pałacu w Słubicach. Przed strażnicą wystawiona na kamieniu znajduje się jedna z pierwszych pomp ręcznych służąca w owym czasie druhom z OSP Słubice.

W roku 1974 jednostce został nadany pierwszy sztandar – uroczystość odbyła się podczas hucznych obchodów 50-lecia istnienia. Główny plac uroczystości znajdował się przed zlokalizowanym po sąsiedzku pałacem, gdzie w tamtym czasie zlokalizowana była Szkoła Podstawowa w Słubicach. W roku 1999 roku podczas obchodów 75-lecia istnienia jednostce został nadany nowy sztandar, który jest używany po dziś dzień. Obydwa sztandary znajdują się w gablocie w siedzibie jednostki.

Przełomowy dla jednostki był rok 2002 kiedy jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego co jest wielkim prestiżem ale również wielkim obowiązkiem, ponieważ na jednostkach zrzeszonych w elitarnym KSRG pokłada się niemal takie zadania jak jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.