Jest w orkiestrze naszej jakaś siła…

Dzięki staraniom władz jednostki, na czele z Prezesem – Markiem Tarką oraz władz gminy Słubice, na czele z Wójtem Gminy Słubice – Krzysztofem Dylickim udało się zrealizować projekt zakupu nowego umundurowania i nagłośnienia dla celów Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach.

7-go maja 2018 roku w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, Prezes – Marek Tarka oraz Skarbnik – Marek Bogiel podpisali Umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zadania pn. Jest w orkiestrze naszej jakaś siła… . Zadanie będzie dofinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartą umową w wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel jakim jest poprawa wizerunku Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Słubicach, poprzez wyposażenie w stroje galowe i sprzęt nagłośnieniowy, w celu promocji i zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. W ramach wsparcia zakupionych zostało 30 kompletów strojów galowych oraz sprzętu nagłośnieniowego.