Ochotnicza Straż Pożarna w Słubicach

ul. Płocka 59a; 09-533 Słubice

powiat płocki, województwo mazowieckie

NIP: 971 05 02 939; KRS: 0000188140

e-mail: ospslubice@op.pl

tel. wynajęcie sali: 886-605-370

tel. alarmowe: 998 – SK KM PSP w Płocku; 112 – CPR

Konto bankowe: 33 9042 1039 0840 0127 2000 0010 – Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku