Ochotnicza Straż Pożarna w Słubicach

ul. Płocka 59a; 09-533 Słubice

powiat płocki, województwo mazowieckie

NIP: 971 05 02 939; KRS: 0000188140

e-mail: straz@ospslubice.pl

tel. wynajęcie sali: 886-605-370

tel. alarmowe: 998 – SK KM PSP w Płocku; 112 – CPR