Dotacja z WFOŚiGW

Ochotnicza Straż Pożarna w Słubicach, po złożeniu wniosku oraz niezbędnej dokumentacji, otrzymała dotację w kwocie 20 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach naboru Programu Priorytetowego: “Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Zgodnie z umową dotacji nr 3077/22/NZ/DS, podpisaną w dniu 17 października 2022 roku, przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Marka Ryszkę i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach – Marka Tarkę, zrealizowane zostało zadanie pn.: “Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Słubicach”. W ramach zadania zakupiony został następujący sprzęt i wyposażenie:

  • Latarka kątowa – 4 szt.
  • Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem – 2 kpl.
  • Ładowarka do radiotelefonu przenośnego – 2 szt.
  • Spalinowy opryskiwacz plecakowy – 1 szt.
  • Kominiarka niepalna strażacka – 10 szt.
  • Kombinezon ochronny na owady – 2 szt.
  • Butla do aparatu powietrznego – 2 szt.
  • Megafon – 1 szt.
  • Detektor prądu przemiennego – 1 szt.