ZARZĄD OSP W SŁUBICACH

Prezes OSP w Słubicach
Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Słubicach
Członek ZOP ZOSP RP w Płocku
Marek Tarka
Naczelnik OSP w Słubicach
Członek ZOG ZOSP RP w Słubicach
Krzysztof Dobaczewski
Wiceprezes OSP w Słubicach
Członek ZOG ZOSP RP w Słubicach
Andrzej Markiewicz

Zastępca Naczelnika OSP w Słubicach

Piotr Kaczmarek

Skarbnik OSP w Słubicach
Przewodniczący GKR ZOSP RP w Słubicach
Marek Bogiel
 Sekretarz OSP w Słubicach

Michał Dylicki

Gospodarz OSP w Słubicach

Marzena Witczeska

Członek Zarządu OSP w Słubicach

Piotr Bogiel

Członek Zarządu OSP w Słubicach

Rafał Bogiel

KOMISJA REWIZYJNA OSP W SŁUBICACH

Przewodniczący KR OSP w Słubicach

Sylwester Serwach

Członek KR OSP w Słubicach

Grzegorz Ryfa

Członek KR OSP w Słubicach

Sławomir Urbański