OSP w Słubicach ze wsparciem z Powiatu Płockiego

Wsparcie zewnętrzne pozwala jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na doposażanie się w nowy sprzęt, wymianę sprzętu wyeksploatowanego oraz realizację szkoleń niezbędnych przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych.

W ramach IV edycji programu pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2021” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Płocku, za pośrednictwem Urzędu Gminy w Słubicach, udało się przeprowadzić szkolenia ratowników OSP w Słubicach oraz pozyskać nowy sprzęt ochrony osobistej.

Środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Płocku przeznaczone zostały na przeszkolenie pięciu ratowników, którzy uzyskali Patent Sternika Motorowodnego, pozwalający na wykorzystanie łodzi podczas działań na akwenach wodnych. Ponadto również pięcioro ratowników uzyskało tytuł ratownika, kończąc z wynikiem pozytywnym szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Uzupełnieniem wydatkowania środków finansowych był zakup rękawic specjalnych – technicznych, stanowiących element wyposażenia osobistego strażaka ratownika.

 

Uzyskane kwalifikacje oraz pozyskany sprzęt wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu płockiego, ale również na bezpieczeństwo ratowników podczas prowadzonych działań.

W imieniu członków OSP w Słubicach składamy serdeczne podziękowania dla Samorządu Powiatu Płockiego za dostrzeżenie potrzeb inwestycji w Ochotnicze Straże Pożarne oraz partnerską współpracę przy zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom.

Uprawnienia Sternika Motorowodnego uzyskali: Andrzej Dobaczewski, Rafał Górecki, Przemysław Adamowicz, Tomasz Robak i Michał Dylicki.

Tytuł ratownika KPP uzyskali: Aleksandra Witczeska, Rafał Górecki, Przemysław Adamowicz, Paweł Rybarczyk i Michał Dylicki.