1% DLA OSP

Składając zeznanie podatkowe, można przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, w tym na Ochotnicze Straże Pożarne. Część z jednostek funkcjonuje jako OPP, natomiast na pozostałe z nich 1% przekazać można poprzez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Numer KRS – 0000 116 212
Cel szczegółowy 1% – OSP Słubice, ul. Płocka 59a; 09-533 Słubice, woj. Mazowieckie

Jeżeli chcesz wspomóc naszą jednostkę i przekazać 1%, należy w części  “WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, w rubryce “Numer KRS“, wpisać nr: 0000 116 212, a następnie zgodnie z zaleceniami wyliczyć 1% wskazanej kwoty. Następnie w części “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, w rubryce “Cel szczegółowy 1%” wpisać: OSP Słubice, ul. Płocka 59a; 09-533 Słubice, woj. Mazowieckie. W rubryce obok dobrowolnie można zaznaczyć “wyrażam zgodę”, która dotyczy udostępnienie imienia, nazwiska i adresu przekazującego 1% dla obdarowanego. Pole poniżej może pozostać niewypełnione.

 

Środki, jakie trafiają do nas w ramach 1% przekazywane są zawsze na zakup sprzętu ratowniczego lub elementów ochrony indywidualnej ratowników. Z góry dziękujemy za zainteresowanie i przekazanie 1% dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach.

Kto może przekazać 1% podatku dla OSP?

Prawo, by przekazać 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Mogą go rozliczyć zatem podatnicy rozliczający się:

  • poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%
  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie pit.pl