Spotkanie z Prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemarem Pawlakiem

Z inicjatywy Starosty Płockiego dh Mariusza Bieńka, Wicestarosty Iwony Sierockiej oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku dh Hilarego Januszczyka odbyło się w dniu 30 sierpnia spotkanie strażaków z powiatu płockiego z Prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemarem Pawlakiem.

Podczas spotkania omówiono zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej, które nałożyły na OSP nowe zadania, na które jednostki będą mogły uzyskać dotację z budżetu państwa po 5 tys. zł, a także szereg spraw które nurtują druhów z OSP np. energia elektryczna, odznaczenia czy problemy z finansowaniem OSP przez samorządy.

Prezes Zarządu Głównego wraz ze dh Mariuszem Bieńkiem oraz władzami powiatu płockiego zapewnili, że dołożą wszelkich starań aby ochotnicze straże pożarne nie pozostały pozostawione same sobie.

W spotkaniu uczestniczyli: dh Mariusz Bieniek Starosta Płocki, dh Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu, Iwona Sierocka– Wicestarosta, Michał Twardy – Sekretarz Powiatu, dh Krzysztof Olejnicki – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, dh Krzysztof Rygier – Członek Zarządu OP ZOSP RP; członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego, Prezesi Oddziałów Gminnych oraz Komendanci Gminni. Gminę Słubice reprezentowali: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki, Wiceprezes, Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka oraz Komendant Gminny – Wiesław Cichosz.

http://powiat-plock.pl/wiadomosci/2758-wizyta-prezesa-zarzadu-glownego-zosp-rp-w-powiecie-plockim