Suche gałęzie na starym cmentarzu w Jamnie

Po powrocie z ćwiczeń, na prośbę władz gminy oraz właściciela Pałacu w Słubicach udaliśmy się do miejscowości Jamno w gminie Słubice.

Właśnie tam znajduje się stary cmentarz z XIII wieku, który był niegdyś częścią, nieistniejącej już, parafii w Jamnie. Dzięki zaangażowaniu m.in. historyków Sławomira Ambroziaka oraz Mariusza Bartosa i przy wsparciu Wójta Gminy Słubice Krzysztofa Dylickiego, już w najbliższy piątek 2-go listopada odbędzie się tam krótkie nabożeństwo.

Plac cmentarza jest przygotowywany na tę uroczystość i w związku z tym druhowie z naszej jednostki poproszeni zostali o pomoc w usunięciu suchych gałęzi drzew. Działania te prowadzone były przy pomocy podnośnika z koszem.