Wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach walki z COVID-19

W roku 2020 przychodzi nam wszystkim zmierzyć się z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Sytuacja ta wymaga podjęcia szczególnych środków ostrożności, w tym również przez ratowników OSP niosących pomoc potrzebującym.

Na potrzeby walki z epidemią, środki ochrony indywidualnej strażaków ratowników OSP zakupił również Samorząd Województwa Mazowieckiego, który za pośrednictwem Samorządów Gmin przekazał je jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Środki te trafiły również do naszej jednostki.

W skład przekazanego zestawu wchodzą: maseczki jednorazowe, kombinezony jednorazowe, rękawice jednorazowe, lekkie ubrania specjalne, lekkie hełmy, gogle ochronne, worki na odpady oraz płyn do dezynfekcji. Sprzęt ten trafi na wyposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych i użytkowany będzie przez ratowników podczas działań.