Ćwiczyliśmy działania podczas zdarzeń drogowych

Dziś, 1-go grudnia, udaliśmy się do siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Płocku, gdzie zorganizowane zostało szkolenie doskonalące z zakresu działań podczas zdarzeń drogowych.

Organizatorem ćwiczeń byli ratownicy z JRG nr 2 w Płocku, którzy w swojej siedzibie gościli ratowników z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, z gmin Słubice, Gąbin, Łąck i Nowy Duninów.

Podczas szkolenia doskonalącego poruszone zostały tematy związane z ratownictwem technicznym w czasie zdarzeń drogowych oraz z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielanej osobom poszkodowanym. Pierwszą częścią było omówienie zagadnień w teorii. Następnie ratownicy OSP pod okiem kolegów z JRG nr 2 przystąpili do części praktycznej, podczas której zajęli się wrakami pojazdów, jakie przygotowane zostały na placu jednostki. Była to okazja do sprawdzenia sprzętu, sprawdzenia współpracy między ratownikami w zastępie oraz między zastępami.

Po zakończeniu części praktycznej odbyło się podsumowanie szkolenia, podczas którego przypomniane zostały ponownie podstawowe zasady bezpieczeństwa ratowników w czasie działań ratowniczych. Zwrócona została również uwaga na nowe zagrożenia jakimi są dla ratowników samochody hybrydowe i elektryczne niosące za sobą szereg niebezpieczeństw w chwili zdarzenia drogowego lub pożaru.

W ćwiczeniach udział wzięły zastępy:

369[M]13 GLBM-Rt Renault – OSP w Łącku
369[M]21 GBA Mercedes-Benz Atego – OSP w Słubicach
369[M]40 GLBM-Rt Mercedes-Benz Sprinter – OSP w Gąbinie
369[M]44 GBA MAN – OSP w Dobrzykowie