Dzień Zaduszny w Jamnie

W takim dniu, w Jamnie, na terenie gdzie do połowy XIX wieku znajdował się kościół parafialny, odbyło się nabożeństwo, które poprowadził ksiądz proboszcz parafii Słubice Roman Batorski.

Z przekazów historycznych wynika, że pierwotnie siedzibą parafii była właśnie wieś Jamno, którą w 1297 r. książę Bolesław podarował biskupom poznańskim. Najprawdopodobniej na początku XIV w. wybudowano tu kościół i erygowano parafię p.w. św. Marcina Biskupa. Kolejny kościół wzniesiono w 1595 r., a następny w 1702 r. z inicjatywy biskupa poznańskiego M. Święcickiego. Kościół ten spłonął 1854 r. Siedzibę parafii przeniesiono wówczas do Słubic, gdzie od 1791 r. istniał już murowany kościół pełniący funkcję kaplicy pałacowej, ufundowany przez Józefa Andrzeja Mikorskiego podkomorzego gostynińskiego, kasztelana rawskiego, według projektu Hilarego Szpilowskiego. Staraniem Augusta Potockiego, ówczesnego właściciela Słubic, rozbudowano wówczas kościół o dwie kaplice (nawy) boczne i wieżę.

Dzięki zaangażowaniu właściciela pałacu w Słubicach Sławomira Ambroziaka oraz Włodzimierza Olewnika, którzy udostępnili sprzęt i ludzi, a także wsparciu okolicznej ludności, wójta gminy Krzysztofa Dylickiego i strażaków z OSP Słubice, teren dawnego kościoła oraz cmentarza grzebalnego został oczyszczony z krzaków i porostów co pozwoliło na odprawienie nabożeństwa i przemarsz procesyjny na nieczynny już, cmentarz .

W nabożeństwie uczestniczył m.in. wójt – Krzysztof Dylicki, wiceprzewodniczący rady gminy – Mariusz Bartos oraz wywodzący się z Jamna ksiądz komandor – Marian Wydra. Po odprawieniu nabożeństwa na placu kościelnym, procesja wyruszyła na cmentarz, gdzie przybyli uczestniczyli we wspólnej modlitwie oraz zapaleniu symbolicznych zniczy przy ocalałych od zniszczenia grobach. Prowadzący uroczystość wyrazili nadzieję i jednocześnie zadeklarowali, że takie nabożeństwa jak to dzisiejsze będą miały charakter cykliczny i nie będą tylko jednorazowym wydarzeniem.