Nowy sprzęt ratowniczy trafił do ochotników z Gminy Słubice

Każdy nowy sprzęt pojawiający się na wyposażeniu OSP przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców oraz samych ratowników.

W miniony piątek, 2-go listopada, w strażnicy OSP w Łaziskach spotkali się przedstawiciele jednostek OSP w Słubicach, OSP w Łaziskach i OSP w Juliszewie. Celem spotkania było przekazanie fabrycznie nowego sprzętu ratowniczego jaki zakupiony został przez samorząd Gminy Słubice, przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości. Wsparcie trafiło do jednostek, które wytypowane zostały przez Komendanta Miejskiego PSP w Płocku.

W spotkaniu udział wzięli Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, Komendant Gminny – Wiesław Cichosz, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego, Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka oraz Radny Rady Powiatu Płockiego, Prezes OSP w Łaziskach – Józef Walewski. Ponadto naszą jednostkę reprezentowali Naczelnik – Krzysztof Dobaczewski oraz Zastępca Naczelnika – Piotr Kaczmarek.

W ramach wsparcia do jednostek trafił sprzęt o wartości prawie 20 tys. zł, na co złożyło się: hydrauliczne nożyce do cięcia pedałów dla OSP w Słubicach; zestaw oświetleniowy, akumulatorowy, LED i bosak dielektryczny dla OSP w Juliszewie oraz pilarka spalinowa i latarka akumulatorowa LED dla OSP w Łaziskach.

Uroczystego przekazania sprzętu dokonał wójt gminy, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Krzysztof Dylicki oraz komendant gminny OSP – Wiesław Cichosz. Podczas spotkania, reprezentujący Starostę Płockiego, radny rady powiatu – Józef Walewski, w asyście wójta gminy – Krzysztofa Dylickiego oraz komendanta gminnego – Wiesława Cichosza, wręczył, nadane przez Starostę Płockiego wyróżnienie „Zasłużony Dla Ochotniczego Pożarnictwa w Powiecie Płockim” trzem druhom (1 z OSP Łaziska i 2 z OSP Słubice).