Ewakuacja placówek oświatowych

W wyniku zadymienia i alarmu pożarowego konieczna była ewakuacja wszystkich osób przebywających w budynku szkoły podstawowej.

Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Świniarach, Szkole Podstawowej w Piotrkówku i Szkole Podstawowej w Słubicach oraz Przedszkolu Samorządowym w Słubicach, mieszczącym się w budynku szkoły, które przeprowadzone zostały w minioną środę – 6-go października.

W ramach ćwiczeń na miejscu pojawiły się zastępy strażaków ochotników z OSP w Słubicach, OSP w Juliszewie oraz OSP w Wiączeminie Polskim. Z budynków szkół, pod nadzorem Dyrekcji każdej z placówek, przeprowadzona została ewakuacja uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Do ratowników należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zlokalizowanie źródła zadymienia w budynku oraz sprawdzenie budynku pod kątem osób poszkodowanych. Wewnątrz budynku działania prowadzili ratownicy wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Ćwiczenia były okazją do zapoznania się z rozmieszczeniem pomieszczeń w każdym z budynków oraz wzmocnienia współpracy między jednostkami OSP podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Po każdym z ćwiczeń odbyło się krótkie podsumowanie oraz informacja dla uczniów jak należy zachowywać się podczas niebezpiecznych zdarzeń.

Na zakończenie nasi ratownicy pojawili się w Przedszkolu Samorządowym w Słubicach, gdzie spotkali się z najmłodszymi i dokonali częściowej prezentacji wyposażenia osobistego ratownika.

Siły i środki:

369[M]21 GBA Mercedes-Benz Atego – OSP w Słubicach

367[M]78 GLM Ford Transit – OSP w Juliszewie

367[M]96 GLM Ford Transit – OSP w Wiączeminie Polskim

Zdjęcia: Urząd Gminy w Słubicach, Przedszkole Samorządowe w Słubicach