Gminne Obchody Dnia Strażaka

Międzynarodowy Dzień Strażaka przypada na 4. dzień Maja. To również tego dnia w Kościele Katolickim przypada wspomnienie Świętego Floriana – patrona strażaków.

W minioną niedzielę, 21-go maja, odbyły się Gminne uroczystości z okazji Święta Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej, podczas której modlono się w intencji strażaków, a którą to odprawił Proboszcz Parafii w Słubicach Ksiądz Roman Batorski. W Eucharystii udział wziął pododdział pod dowództwem Komendanta Gminnego Marka Tarki, a w skład pododdziału weszły poczty sztandarowe OSP w Słubicach (Marek Bogiel, Sylwester Serwach, Rafał Górecki), OSP w Juliszewie, OSP w Piotrkówku, OSP w Wiączeminie Polskim oraz druhny i druhowie z jednostek OSP w Słubicach (Marzena Witczeska, Ewa Jabłońska, Krzysztof Dylicki, Andrzej Markiewicz, Przemysław Adamowicz, Michał Dylicki), OSP w Grzybowie, OSP w Juliszewie, OSP w Łaziskach i OSP w Wiączeminie Polskim. Uroczystość swoim udziałem uświetniała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza. W uroczystości udział wzięli również zaproszeni goście: Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Płocku – Maciej Szutowski oraz Radna Rady Powiatu Płockiego – Marta Michalak.

Po zakończeniu Mszy Świętej pododdział strażaków, na czele z Orkiestrą Dętą, przemaszerował na boisko przy Szkole Podstawowej w Słubicach, gdzie odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się od odegrania Hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – Rycerze Floriana.

Podczas  Wójt Gminy Słubice przekazał na ręce przedstawicieli poszczególnych jednostek podziękowania za dotychczasową działalność. Następnie głos zabrał przedstawiciel KM PSP w Płocku, który w imieniu Komendanta Miejskiego odczytał okolicznościowy adres, a następnie przekazał go na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego – Druha Krzysztofa Dylickiego. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego głos zabrał Druh Michał Dylicki, który przekazał słowa uznania i życzenia z okazji Święta Strażaka. Następnie odczytane zostały życzenia przesłane przez Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Piotra Zgorzelskiego oraz Prezesa Rady Ministrów. Głos zabrała również Radna Rady Powiatu Płockiego – Marta Michalak, która w imieniu swoim oraz Starosty Płockiego złożyła podziękowania za dotychczasową służbę oraz na ręce przedstawicieli jednostek przekazała okolicznościowe podziękowania.

Przy okazji Święta Strażaka przygotowane zostały atrakcja dla najmłodszych. Wśród atrakcji znalazły się elementu strażackiego toru przeszkód oraz wystawa sprzętu pożarniczego.