Inspekcja gotowości bojowej

Dziś, 16-go kwietnia naszą jednostkę odwiedzili oficerowie z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Celem ich wizyty była inspekcja gotowości bojowej jednostki, która sprawdzana jest co najmniej raz do roku. Podczas inspekcji przeprowadzone zostało alarmowanie z wykorzystaniem nowego systemu powiadamiania znajdującego się na wyposarzeniu jednostki. Sprawdzona została również sprawność sprzętu, w tym spalinowego oraz ważność przeglądów, legalizacji, itp. Wizyta objęła również dokumentację jednostki.

Inspekcja wypadła dla naszej jednostki pozytywnie. Sprzęt jest sprawny, utrzymany w ciągłej gotowości i posiada wszelkie niezbędne przeglądy i legalizacje.