Meteorolodzy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą

Dzisiejszy dzień, 10 lipca oraz noc z 10 na 11 lipca mogą przebiegać niespokojnie, z uwagi na możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie II stopnia dotyczące możliwości wystąpienia burz z gradem. Zjawiskom tym towarzyszyć mogą silne porywy wiatru oraz intensywne opady deszczu.

Obecnie fala burz przechodzi z południowo-zachodniej części kraju, przez centrum, a następnie kierować się będzie ku wschodniej granicy. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz możliwie wcześniej zabezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiar.

W przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia należy je niezwłocznie zgłosić na numer alarmowy 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub 998 – Państwowa Straż Pożarna. W każdym przypadku należy możliwie dokładnie przedstawić dyspozytorowi zaistniałą sytuację oraz postępować zgodnie z jego poleceniami i konkretnie odpowiadać na zadane pytania.

www.imgw.pl

www.obserwatorzy.info

www.rcb.gov.pl