Patrole wałów, szczepienie i pompowanie wody

Dzisiejszy dzień, 24 lutego, był bardzo pracowity dla ratowników z naszej jednostki. Kumulacja zdarzeń była wyjątkowa i niezdarzająca się często.

Podobnie jak w dniach poprzednich nasi ratownicy realizowali zadania patrolowe na wałach przeciwpowodziowych. Sytuacja nadal jest groźna, a wodowskazy w regionie pokazują wysokie, i w znacznej większości wzrastające, wartości.

Dodatkowym zadaniem z jakim dziś przyszło się nam zmierzyć był transport pacjenta na szczepienie przeciw COVID-19. Transport realizowany był z ul. Polnej w Słubicach do punktu Podstawowej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego przy ul. Płockiej w Słubicach.

W trakcie tych działań do dyżurnego SK KM PSP w Płocku wpłynęło zgłoszenie o podtapianym budynku mieszkalnym w miejscowości Wymyśle Polskie. Na miejscu okazało się, iż sytuacja jest o tyle skomplikowana, iż przyczyną wchodzenia wody na posesję są przepełnione rowy oraz woda ciągle spływająca z wyższych poziomów. W celu likwidacji zagrożenia wykorzystane zostały pompy spalinowe oraz agregat pompowy. Sytuacja została opanowana, ale trwające roztopy mogą znów spowodować podobną sytuację.

Siły i środki:

369[M]21 GBA Mercedes-Benz Atego – OSP w Słubicach

369[M]26 SLKw Ford Transit – OSP w Słubicach

369[M]53 SLOp Toyota Hilux – OSP w Słubicach

369[M]11 SLRw Fiat Ducato + agregat pompowy – OSP w Dobrzykowie