Powołanie Komendanta Miejskiego PSP w Płocku

Z dniem 1 lutego 2022 roku Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski powołał na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku st. bryg. Adama Dobrosielskiego.

Z tej okazji w JRG nr 2 Płock odbył się uroczysty apel na który przybyli: st. bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Marcin Konecki – Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Warszawie, st. bryg. Marcin Strześniewski – Komendant Powiatowy PSP w Sierpcu, bryg. Artur Czachowski – Komendant Powiatowy PSP w Płońsku, bryg. Mariusz Ostrowski – Komendant Powiatowy PSP w Gostyninie, Funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM PSP w Płocku.
Podczas uroczystości Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Artur Gonera wręczył akt powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, a przyjmujący obowiązki komendanta st. bryg. Adam Dobrosielski po przywitaniu się ze sztandarem zameldował przyjęcie obowiązków. Zwracając się do zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KM PSP w Płocku komendant stwierdził, że dołącza do grona profesjonalistów, ludzi doskonale przygotowanych do realizacji zadań, oddanych służbie i świadomych roli jaką pełnią. Kontynuując stwierdził, że skuteczne i sprawne realizowanie zadań ochrony przeciwpożarowej wymaga wielopłaszczyznowej współpracy różnych podmiotów: rządowych i samorządowych, służb i inspekcji, innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, tj.: Komend Powiatowych i Miejskich PSP, Zakładowych Straży Pożarnych, a także Ochotniczych Straży Pożarnych.
Kończąc swoje przemówienie, komendant zadeklarował otwartość i współpracę dla dobra mieszkańców Płocka i społeczności powiatu płockiego, a także dla dobra i rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na ziemi płockiej.
Opracował: st. kpt. Edward Mysera – Komenda Miejska PSP w Płocku.
Zdjęcia: st. sekc. Kamil Gościniak – Komenda Miejska PSP w Płocku.