Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego uroczyście otwarty!

W niedzielę, 14 października 2018 r. w Wiączeminie Polskim odbyło się uroczyste otwarcie Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego. Organizatorem uroczystości było Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Uroczystości rozpoczęły się od występu Orkiestry Dętej OSP w Słubicach, którą w zastępstwie kapelmistrza, poprowadził druh Grzegorz Kobuszewski. Orkiestra wystąpiła w repertuarze pieśni patriotycznych. Występ został przyjęty gorącymi oklaskami.

Dalsza część odbyła się w kościele występem ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko Reformowanego w Warszawie oraz nabożeństwem ekumenicznym, które poprowadził pastor ewangelicki w asyście proboszczów parafii Słubice i Zyck księdza Romana Batorskiego i księdza Jacka Warzechy. Gospodarzem uroczystości był dyrektor Muzeum Mazowieckiego – Leonard Sobieraj. Podczas swojej wypowiedzi podkreślił on wielką rolę i wsparcie samorządu Gminy Słubice w działania związane z powstawaniem skansenu i przygotowaniach do uroczystości otwarcia.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Adam Sierocki, Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki, Przewodnicząca Rady Gminy – Katarzyna Milczarek, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP – Hilary JanuszczykEwa Smuk Stratenwerth i Peter Stratenwerth ze Stowarzyszenia „Ziarno” w Grzybowie radni, sołtysi z terenu gminy. Gośćmi honorowymi byli potomkowie rodziny Rinasów, którzy zamieszkiwali te tereny. Licznie przybyli też okoliczni mieszkańcy.

Po część oficjalnej, wręczeniu podziękowań i dyplomów nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i zwiedzanie skansenu.

Kolejnym punktem części artystycznej był występ zespołu „Grzybowianki i Grzybowiacy Zespół Ludowy im. Cecylii Milczarek” (po żywiołowym występie publiczność domagała się bisów) oraz zespołu URZECZEni i Kapeli Niwińskich. Uroczystość zakończyła się późnym wieczorem, przy pięknie oświetlony kościele i alejkach spacerowych, uczestnicy opuszczali teren skansenu.

Przy czynnościach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, kierowaniu ruchem i zabezpieczaniu porządku, zaangażowani byli strażacy ochotnicy z OSP Słubice, OSP Wiączemin Polski i OSP Juliszew.