Spotkanie świąteczne członków Orkiestry Dętej

Swego rodzaju tradycją stały się spotkania przedświąteczne członków Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, którzy spotykają się i składają sobie wzajemnie życzenia.

Podobnie było i w tym roku, kiedy to członkowie Orkiestry pod kierownictwem kapelmistrza Szymona Ogrzebacza spotkali się w sali strażnicy Ochotnicze Straży Pożarnej w Łaziskach i wspólnie spędzili czas. Wieczorem 22-go grudnia obok członków Orkiestry, na zaproszenie odpowiedzieli Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki oraz Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski.

Spotkanie było okazją do przekazania świątecznych życzeń oraz czasem rozmów i wspomnień dotyczących mijającego rok.

Więcej na FB Orkiestry: https://www.facebook.com/orkiestradetaslubice/