Spotkanie świąteczno-noworoczne w strażnicy OSP w Słubicach

Spotkanie strażaków w świątecznej atmosferze zostało zapoczątkowane kilka lat temu i zostało bardzo dobrze przyjęte. Dzięki temu jest ono kontynuowane.

Wczoraj, 11-go stycznia w odnowionej sali naszej strażnicy spotkali się: druhny i druhowie z naszej jednostki, wraz z orkiestrą dętą, druhowie z OSP w Grzybowie oraz zaproszeni goście. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słubice – Waldemar Stańczak, Radny Rady Gminy, Członek OSP w Słubicach – Marek Bogiel, Sołtys Sołectwa Słubice – Irena Janiszewska, pracownik kościelny Parafii w Słubicach – Grzegorz Brzoza oraz delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Słubicach.

Spotkanie rozpoczął koncert Orkiestry Dętej OSP w Słubicach, pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza, która wystąpiła wspólnie z solistami: Romanem Jabłońskim, Przemysławem Kaczmarkiem, Damianem Szymańskim oraz Marcinem – członkiem Orkiestry.

 

Zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych przywitał Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka. Na wstępie skierował on również podziękowania do druhen i druhów, którzy poświęcili bardzo wiele czasu i włożyli mnóstwo pracy w przygotowanie spotkania. Szczególne podziękowania należą się: Marzenie Witczeskiej – Gospodarzowi, Aleksandrze Witczeskiej, Piotrowi Kaczmarkowi, Patrycji Zielińskiej, Bartłomiejowi Tomasikowi, Grzegorzowi Ryfie, Monice Bogiel, Krzysztofowi Dobaczewskiemu i Pawłowi Rybarczykowi, wraz z córką. Następnie głos zabierali: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, Sołtys Sołectwa Słubice, Przedstawiciel OSP w Grzybowie – Wiesław Milczarek, Wanda Świderska – sąsiadka naszej jednostki. Wszystkie wypowiedzi miały jeden ton – podziękowania. Bardzo miło słyszeć ciepłe słowa o dobrej współpracy oraz potrzebie istnienia i wspierania OSP w Słubicach. Jest to dla nas napęd do dalszego działania i przezwyciężania przeciwności.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie wczorajszego spotkania oraz wszystkim zaproszonym gościom przybyłym na nasze spotkanie. Dziękujemy za uszanowanie naszej pracy, naszego zaproszenia i obecność w tym ważnym dla nas momencie.