Usprawniliśmy system alarmowania ratowników

Czas wyjazdu OSP do działania jest uzależniony od wielu czynników, jednym z nich jest skuteczny system powiadamiania, alarmowania ratowników.

Przez długi czas w naszej jednostce funkcjonował system powiadamiania za pomocą wiadomości sms oraz poprzez ręczne, lub również za pomocą sms, załączenie syreny na strażnicy. System ten bardzo ułatwił powiadamianie lecz od pewnego czasu pojawiło się kilka problemów z szybkością docierania wiadomości do poszczególnych strażaków.

W minionym roku w naszej jednostce zainstalowany został system tzw. selektywnego alarmowania, który daje możliwość zdalnego włączenia syreny na naszej strażnicy bezpośrednio przez dyspozytora Stanowiska Kierowania w Komendzie Miejskiej PSP w Płocku. Rozwiązanie to przyspieszyło alarmowanie, jednakże w wietrzne dni, przy szczelnie zamkniętych oknach nie zawsze strażacy, mieszkający nawet kilkaset metrów od strażnicy, słyszeli syrenę.

Podjęta została decyzja o usprawnieniu alarmowania w taki sposób, aby obok wycia syreny rozdzwaniały się również telefony strażaków. Po kilku dniach ustaleń i poszukiwań padło na Platformę Alarmowania Strażaków.

System sprawdza się i obecnie działa w jednostce. Po wywołaniu alarmu przez dyspozytora SK KM PSP w Płocku syrena na naszej strażnicy zaczyna się rozpędzać, a dzięki PAS kilka sekund później, jednocześnie, wszystkich ratowników powiadamia telefon ze wskazanego dla naszej jednostki numeru. W skład systemu wchodzi również komputer, dzięki któremu już po chwili widać kto potwierdził udział w działaniach, kto go odrzucił lub kto nie odebrał telefonu. Ponadto możemy wywołać alarm bez potrzeby włączania syreny na strażnicy co może być istotnie w przypadku wystąpienia problemów technicznych.

Wprowadzone rozwiązanie pozwala zdecydowanie skrócić czas wyjazdu do akcji co przekłada się bezpośrednio na czas w jakim podjęte zostaną pierwsze działania. W wielu przypadkach każda minuta może mieć znaczenie. System został zakupiony z własnych środków jednostki. Środki w formie wpłat na cele statutowe zostały zebrane wśród naszych strażaków, tak aby dodatkowo nie obciążać finansów jednostki.