Walne Zebranie Członków OSP w Słubicach

Jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu strażackim jest Walne Zebranie, na którym członkowie podsumowują miniony rok oraz czynią plany na rok bieżący.

Wczoraj, 8-go lutego w naszej strażnicy odbyło się Walne Zebranie, podczas którego podsumowaliśmy rok 2019 i poczyniliśmy wstępne plany na rok bieżący. Obok członków naszej jednostki oraz Orkiestry Dętej OSP w Słubicach, na nasze zaproszenie odpowiedzieli również goście, w tym: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Hilary Januszczyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki, Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach – Wiesław Cichosz, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Jarosław Lenarcik, Przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Kadrowego – st. kpt. Edward Mysera, Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski, Sołtys Sołectwa Słubice – Irena Janiszewska oraz delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek OSP w Dobrzykowie, OSP w Gąbinie, OSP w Juliszewie i OSP w Sielcach.

Obrady rozpoczął Prezes jednostki Marek Tarka. Następnie, po komendzie Naczelnika Krzysztofa Dobaczewskiego, na salę obrad wprowadzony został sztandar oraz Orkiestra odegrała hymn. Skład pocztu sztandarowego stanowili druhowie: Andrzej Dobaczewski, Przemysław Adamowicz i Dominik Mićkowski. Zgodnie z porządkiem obrad wybrany został przewodniczący zebrania, którym został druh Krzysztof Dylicki, protokolant – Aleksandra Witczeska oraz komisja mandatowa (Roman Jabłoński, Renata Maślanka, Andrzej Dobaczewski) i komisja uchwał i wniosków (Sławomir Ambroziak, Adam Rączka, Przemysław Adamowicz).

Zebranie rozpoczęło się miłym akcentem jakim było wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Wręczone zostały medale za zasługi dla pożarnictwa, odznaka „Strażak Wzorowy”, odznaki „Za Wysługę Lat”, medale „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa w Powiecie Płockim”, dyplomy uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego, podziękowania z okazji 25-lecia istnienia KSRG, podpisane przez Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, Prezesa ZOG ZOSP RP w Płocku oraz Starostę Płockiego, podziękowania za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w minionym roku, podpisane przez Prezesa ZOG ZOSP RP w Słubicach, Prezesa OSP w Słubicach oraz Naczelnika OSP w Słubicach. Ponadto wręczone zostało szczególne podziękowania dla Gospodarza naszej jednostki – druhny Marzeny Witczeskiej, która wkłada wiele serca, pracy i poświęca mnóstwo czasu godnie wypełniając swoje obowiązki.

Następnie przedstawione zostało sprawozdanie z działalności, które zaprezentował druh Andrzej Markiewicz. Podsumowaniem sprawozdania był kilkunastominutowy film złożony ze zdjęć i materiałów wideo z interwencji oraz innych wydarzeń związanych z jednostką. Sprawozdanie finansowe odczytał druh Marek Bogiel, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej druh Sylwester Serwach. Kolejnym puntem były plany, finansowy oraz działalności, które zaprezentowali odpowiednio druh Marek Bogiel i Druh Michał Dylicki. W dyskusji nad sprawozdaniami i planami nie wniesiono żadnych uwag, a finalnie zostały one przyjęte przez zebranie. Członkowie udzielili również absolutorium Zarządowi jednostki.

Podczas wystąpień głos zabierali: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku, przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Wójt Gminy Słubice Komendant Gminny ZOSP RP oraz Prezes OSP w Słubicach.

Na zakończenie przyjęta została uchwała dotycząca działalności OSP w Słubicach, odegrany został hymn oraz wyprowadzony został sztandar jednostki.

Po zakończeniu części oficjalnej obrad zebrani zasiedli do wspólnego poczęstunku.