Jak sfinansować inicjatywy stowarzyszeń?

We wtorek 4 lutego 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się spotkanie dotyczące pozyskiwania funduszy zewnętrznych przez stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe z Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Starostwa Powiatowego w Płocku.   

W spotkaniu oprócz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń z terenu Powiatu Płockiego uczestniczyli Radni Powiatu Płockiego Ewa Kowalak i Apolinary Gruszczyński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP Hilary Januszczyk a także prelegenci Tomasz Kominek Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Karol Krajewski inspektor w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Małgorzata Struzik Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku, Łukasz Wodowski inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, z obecnymi na konferencji spotkał się także Mariusz Bieniek Starosta Płocki i Paweł Bogiel członek Zarządu Powiatu Płockiego, spotkanie poprowadziła Karolina Koper Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku.      

Jako pierwszy głos zabrał Tomasz Kominek Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, który mówił o możliwościach jakie stoją przed organizacjami i stowarzyszeniami w pozyskiwaniu funduszy. Rok 2020 będzie charakterystyczny ponieważ budżet Mazowsza jest w bardzo dobrej kondycji  ma rekordową kwotę sięgającą blisko 3,7 miliarda zł. Co za tym idzie, solidną kwotę można było przeznaczyć na wszystkich tych którzy działają na Mazowszu społecznie na rzecz innych osób.  Na konkursy jakie funkcjonują  już w przestrzeni Mazowieckiej, Zarząd Województwa wygospodarował 40 mln zł do podziału.

Na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl  przez najbliższe 3 miesiące będą ogłaszane konkursy, które dotyczą kultury, turystyki, oświaty, bezpieczeństwa, a także związane są z ekologią. Udział w nich zgłaszać można w formie elektronicznej. Na stronie www.witkac.pl  znajduje się generator przez który można składać wnioski.

Kolejne narzędzie dzięki któremu możemy uzyskać stosowne środki finansowe i w pewien sposób zmienić rzeczywistość  jest Budżet Obywatelski Mazowsza. Każdy mieszkaniec Mazowsza może złożyć  wniosek i spróbować powalczyć o realizację swojego pomysłu. Strona internetowa, na której uzyskać można informacje to  www.bom.mazovia.pl Wystarczy mieć pomysł i złożyć wniosek.

Blisko 2 mln złotych można zdobyć na wnioski inwestycyjne. Jest tu możliwość uzyskania wsparcia na działania do kwoty 200 tyś zł np. dla Kół Gospodyń Wiejskich czy też dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Wnioski składają mieszkańcy Mazowsza.

Kolejny temat to wsparcie jakie można uzyskać przez Samorząd na Mazowieckie zabytki. 110 mln zł wsparcia wygospodarował Marszałek Województwa na różnego rodzaju inicjatywy składane przez Samorząd lub tych którzy mają w swoim zarządzaniu obiekty zabytkowe. Do 26 lutego każdy kto zarządza obiektem zabytkowym możne składać wnioski i zdobyć do 200 tysięcy złotych  wsparcia. Na stronie Urzędu Marszałkowskiego zamieszczone są stosowne wnioski. Można je pobrać i do 26 lutego złożyć w Delegaturze przy ul Kolegialnej 19 w Płocku. Trwają  także dwa konkursy, które wspierają Ochotnicze Straże Pożarne. 3 mln na remizy i 8 mln na samochody strażackie.  Na przestrzeni najbliższych tygodni przyjmowane będą także projekty, dzięki którym można pozyskać  pieniądze skierowane dla gmin i powiatów odnośnie tematów ekologii a także wyposażenia szkół a dokładnie sal językowych i informatycznych.

Następnie Karol Krajewski inspektor z Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku przybliżył harmonogram naboru wniosków, które będzie można wkrótce składać, omówił stronę www.dialog.mazovia.pl a także przybliżył najważniejsze działania i dokumenty oraz  terminy o jakich należy pamiętać by złożyć wnioski na czas.

Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek wyraził zadowolenie z tak dużej ilości stowarzyszeń oraz kół działających na terenie Powiatu Płockiego. Zadeklarował  również pomoc w działaniach tak by jak najwięcej środków udawało się pozyskiwać na różnego rodzaju aktywności w Powiecie Płockim. Zachęcił również do przesyłania zdjęć i materiałów dokumentujących działalność organizacji i stowarzyszeń.

Małgorzata Struzik Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku przedstawiła konkurs jaki ogłoszony został w tym roku, już po raz kolejny. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu kultury, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i turystyki. Jego celem jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zdań publicznych Powiatu Płockiego z zakresu konkursu.  Wszelkie informacje na ten temat znajdują się na internetowej stronie Starostwa Powiatowego w Płocku. Pracownicy Wydziału służą także pomocą i podpowiadają jak prawidłowo złożyć niezbędne dokumenty a czas na ich złożenie jest do 19 lutego.       

Spotkanie zakończył Łukasz Wodowski inspektor z Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, który  opowiedział o obszarach wsparcia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej czyli jednostki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w obszarze Polityki Społecznej.

http://powiat-plock.pl/wiadomosci/2954-gdzie-i-jak-pozyskiwac-fundusze-zewnetrzne