Wiceminister MSWiA z wizytą na terenie Gminy Słubice

W miniony wtorek, 7-go lipca symboliczne miejsce przerwania wału przeciwpowodziowego w Świniarach odwiedził Wiceminister MSWiA – Maciej Wąsik.

Na prośbę Wójta Gminy Słubice – Jacka Kozłowskiego nasi druhowie wraz ze sprzętem przeznaczonym do prowadzenia działań na akwenach wodnych, stawili się w miejscowości Świniary, przy kapliczce będąca miejscem symbolicznym i przypominającej o przerwaniu wału przeciwpowodziowego 2010 roku, w tym właśnie miejscu.

W uroczystości, której organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Wiączeminie Polskim, obok Wiceministra MSWiA – Macieja Wąsika udział wzięli również: Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie – Jarosław Nowosielski, Komendant Miejski PSP w Płocku – Grzegorz Padzik, Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie – Joanna Bała i Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku – Marlena Mazurska. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Słubice oraz innych gmin województwa mazowieckiego.