Wielki Piątek – warta przy Grobie Pańskim

W związku z pandemią koronawirusa, w ostatnich dwóch latach oprawa uroczystości Świąt Wielkiej Nocy odbywała się w sposób zupełnie inny i bez asysty strażaków ochotników. Tegoroczne obchody powróciły już do tradycji.

W Wielki Piątek, 15-go kwietnia, druhowie z naszej jednostki objęli wartę przy Grobie Pańskim, w Kościele Parafialnym w Słubicach. Druhowie z naszej jednostki spotkali się w domu parafialnym, skąd wyprowadzane były zmiany. Na zakończenie Liturgii Męki Pańskiej, warta wraz z dowódcą oczekiwała na złożenie do symbolicznego grobu Eucharystycznego Ciała Jezusa. Po złożeniu Ciała, na komendę dowódcy, dwuosobowa warta zajęła stanowiska przy Grobie Pańskim. Jedna zmiana trwała od 15 do 30 minut. Dowódcą rozprowadzającym warty był członek kawalerii konnej OSP w Słubicach – Roman Jabłoński.

Tegoroczny Grób Pański zlokalizowany jest w bocznej, prawej nawie Kościoła. Grób ozdobiony jest znaczną ilością kwiatów, co symbolizować ma miejsce w jakim właściwy Grób Chrystusa się znajdował – ogród. Głównym elementem Grobu jest krzyż, przypominający krzyż prawosławny z trzema deskami. Pierwsza z desek, zlokalizowana najawyżej, to tzw. Titulus Crucis, czyli tytuł krzyża, gdzie znajdowała się informacja o tym, iż Jezus to Król Żydowski. Na środkowej desce przybite były ręce Jezusa. Dolna deska, zamocowana pod kątem, symbolizuje dwóch łotrów ukrzyżowanych po prawej i lewej stronie Jezusa – dobrego łotra, po którego stronie deska uniesiona jest ku Niebu oraz złego łotra, gdzie deska wskazuje na piekło. Kolorystyka grobu utrzymana jest w barwach białych i czerwonych. Element Grobu stanowił również cytat z Księgi Rodzaju: „Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi”. Postument pod Eucharystycznym Ciałem Jezusa oraz figura Jezusa w grobie ozdobione zostały oryginalnymi 100-letnimi ukraińskimi chustami, jakimi ozdabia się Ikony.

Nasi druhowie, w dwuosobowych zmianach, pełnili watę przy Grobie Pańskim do godziny 22:00. Ostatnia zmiana pełniąca wartę została odebrana przez kompletny pododdział złożony ze wszystkich druhów. Pododdział ten poprowadził dowódca rozprowadzający – Roman Jabłoński. Druhowie po zakończeniu służby przemaszerowali do domu parafialnego, gdzie podziękowania za udział oraz życzenia z okazji zbliżających się Świąt złożył Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka, a następnie druhowie w sposób symboliczny podzielili się jajkiem.

W tym roku symboliczną wartę przy Grobie Pańskim pełnili druhowie: Roman Jabłoński, Marek Tarka, Marek Bogiel, Przemysław Adamowicz, Paweł Rybarczyk, Dominik Mićkowski, Adam Rączka, Piotr Bogiel, Jacek Górecki, Sebastian Chaber, Andrzej Markiewicz, Andrzej Żabka, Michał Dylicki oraz najmłodszy, przyszły strażak, Mateusz Adamowicz.