XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach

Wczoraj, 5-go listopada w Sali Bankietowej „Dom Weselny u Bolka Bończa” odbył się XII Zjazd Delegatów Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Słubicach.

Obrady otworzył Prezes ZOG druh Krzysztof Dylicki, który poprosił Komendant Gminnego druha Wiesława Cichosza o wprowadzenie na sale Pocztów Sztandarowych: OSP w Słubicach (Przemysław Adamowicz, Krzysztof Dobaczewski, Andrzej Dobaczewski), OSP w Juliszewie, OSP w Piotrkówku i OSP w Wiączeminie Polskim. Marszowi towarzyszył akompaniament Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, pod batutą Kapelmistrza druha Szymona Ogrzebacza. Chwilą ciszy upamiętnieni zostali druhowie, którzy odeszli na Wieczną Służbę, w tym również zmarły tragicznie Starosta Płocki – druh Mariusz Bieniek.

Następnie Prezes powitał wszystkich przybyłych delegatów oraz gości w tym m.in. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – druha Hilarego Januszczyka, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego – druha Karola Podleśnego, p.o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – bryg. Jacka Starczewskiego, Wójta Gminy Słubice – Jacka Kozłowskiego, Sekretarza Gminy Słubice – Przemysława Nowackiego, Radną Rady Powiatu Płockiego – Martę Michalak, Komendanta Komisariatu w Gąbinie nadkom. Grzegorza Grabowskiego oraz radnych Rady Gminy Słubice.

Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej reprezentowało 10-ciu delegatów: Marek Tarka, Krzysztof Dobaczewski, Andrzej Markiewicz, Krzysztof Dylicki, Piotr Kaczmarek, Michał Dylicki, Marek Bogiel, Sylwester Serwach, Przemysław Adamowicz, Andrzej Dobaczewski, którzy w pełnym składzie pojawili się na Zjeździe.

Delegaci wybrali jednogłośnie ze swojego grona Przewodniczącego Zjazdu, którym został delegat z naszej jednostki – druh Michał Dylicki oraz Sekretarza – druha Jarosława Lenarcika. W Prezydium Zjazdu zasiedli: druh Krzysztof Dylicki, druh Michał Dylicki, druh Hilary Januszczyk, druh Karol Podleśny, bryg. Jacek Starczewski oraz Jacek Kozłowski.

Jednogłośnie przyjęty został porządek oraz regulamin obrad, a następnie wybrane zostały komisje zjazdowe, których składy zaproponowane zostały przez ustępujący Zarząd. Składy komisji przedstawiały się następująco: Komisja Mandatowa – druh Marek Bogiel, druh Henryk Kordalewski, druh Jakub Robak; Komisja Wyborcza – druh Jacek Buła, druh Andrzej Markiewicz, druh Piotr Lenarcik; Komisja Uchwał i Wniosków – druhna Małgorzata Cichosz, druh Wiesław Milczarek, druh Krzysztof Izbiński; Komisja Skrutacyjna – druh Henryk Mazurski, druhna Anna Marszałek, druh Przemysław Adamowicz.

W trakcie obrad wręczone zostały medale. Medalem pamiątkowym im. Bolesława Chomicza wyróżniony został druh Ryszard Osiecki z OSP w Juliszewie, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został druh Kazimierz Bębenista z OSP w Grzybowie, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie Marek Muras i Dariusz Woliński z OSP w Juliszewie, a Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa druh Wiesław Milczarek z OSP w Grzybowie. Przekazane zostały również środki ochrony indywidualnej ratowników dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2021, które trafiły do jednostki OSP w Słubicach. Przekazania dokonali, w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, druh Michał Dylicki oraz Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski. Na ręce Prezesa OSP w Słubicach – Marka Tarki oraz Naczelnika – Krzysztofa Dobaczewskiego trafiły dwa komplety umundurowanie specjalnego, dwie pary butów specjalnych, dwie pary rękawic specjalnych i dwa hełmy strażackie.

Kolejnym punktem było przedstawienie sprawozdań przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach druha Krzysztofa Dylickiego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego druha Marka Bogla. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Jednogłośną decyzją Zjazdu zatwierdzony został skład Zarządu Oddziału Gminnego oraz wybrany został skład trzyosobowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego na kolejną pięcioletnią kadencję – 2021-2025. Składy te po ukonstytuowaniu przedstawiają się następująco:

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach:

Prezes – Krzysztof Dylicki (OSP Słubice)

Wiceprezes – Marek Tarka (OSP Słubice)

Komendant Gminny – Wiesław Cichosz (OSP Łaziska)

Sekretarz – Jarosław Lenarcik (OSP Piotrkówek)

Skarbnik – Mariusz Smolarek (OSP Wiączemin Polski)

Członek Prezydium – Krzysztof Dobaczewski (OSP Słubice)

Członek Zarządu – Sławomir Januszewski (OSP Wiączemin Polski)

Członek Zarządu – Andrzej Markiewicz (OSP Słubice)

Członek Zarządu – Wiesław Milczarek (OSP Grzybów)

Członek Zarządu – Marek Muras (OSP Juliszew)

Członek Zarządu – Józef Walewski (OSP Łaziska)

Członek Zarządu – Dariusz Woliński (OSP Juliszew)

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach:

Przewodniczący – Marek Bogiel (OSP Słubice)

Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Cichosz (OSP Łaziska)

Sekretarz – Krzysztof Izbiński (OSP Wiączemin Polski)

Zarząd ze swojego grona wybrał również przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego w osobach: druh Marek Tarka i druh Dariusz Woliński. Zjazd jednogłośnie wybrał delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego. Delegatami zostali: druh Michał Dylicki, druh Wiesław Milczarek, druh Ryszard Olczak, druh Tarka Marek, druh Wiesław Cichosz i druh Dariusz Woliński.

W czasie obrad Zjazdu wręczone zostały również podziękowania za udział w działaniach związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, które wręczył Wójt Gminy Słubice Jacek Kozłowski. Podziękowania odebrali: Marek Tarka – Prezes OSP w Słubicach, Józef Walewski – Prezes OSP w Łaziskach i Władysław Świderski – Prezes OSP w Juliszewie. W imieniu Piotra Zgorzelskiego, Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podziękowania za udział w działaniach ratowniczych i poszukiwawczych na rzece Wiśle dla jednostek OSP w Słubicach i OSP w Juliszewie wręczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku druh Hilary Januszczyk.

Ostatnim punktem obrad Zjazdu było przyjęcie uchwał i wniosków oraz odczytanie sprawozdania komisji skrutacyjnej. Na uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie decyzje Zjazd podejmował jednogłośnie.

Nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach druh Krzysztof Dylicki otrzymał gratulacje w formie adresu okolicznościowego oraz kwiatów które wręczyli Radna Rady Powiatu Płockiego Marta Michalak, działając również w imieniu Starosty Płockiego Sylwestra Ziemkiewicza, oraz Wójt Gminy Słubice Jacek Kozłowski.

Listy okolicznościowe na wczorajszą uroczystość skierowali: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Zbigniew Gołąbek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego.

Obrady XII Zjazdu Delegatów Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słubicach zakończyły się odegraniem hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – Rycerze Floriana oraz wyprowadzeniem sztandarów z sali obrad. Następnie zebrani udali się na poczęstunek.