Bitwa pod Zyckiem – Pamięć Bohaterów

W bogate i często tragiczne dzieje naszej Ojczyzny wplecione są też losy tych którzy walczyli i ginęli w potyczkach i bitwach powstania styczniowego, tych którzy walczyli i zginęli w bitwie pod Zyckiem.

W 158 rocznicę tej bitwy 13 grudnia 2021 r. z inicjatywy historyka, właściciela pałacu w Słubicach, członka OSP Słubice druha Sławomira Ambroziaka, we współpracy z naszą jednostką, przy Kopcu Powstańców Styczniowych, miejscu niedawno przywróconym pamięci, odbył się uroczysty apel. Piękną dekorację nawiązującą do tego okresu, rozświetloną dodatkową blaskiem ognisk, przygotował nasz druh Roman Jabłoński, pełniący podczas uroczystości honorową wartę przy pamiątkowej tablicy.

O godzinie 19-tej przy kopcu stał już uformowany pododdział strażaków z jednostek OSP Słubice, Łaziska, Juliszew i Grzybów, który wprowadził Komendant Gminny OSP druh Wiesław Cichosz. Na czele pododdziału sztandar naszej jednostki, wraz z pocztem sztandarowym w składzie: druh Marek Bogiel, druh Marek Tarka, druh Paweł Rybarczyk. W składzie pododdziału był obecny Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach druh Krzysztof Dylicki.

Za chwilę w towarzystwie  prowadzącego uroczystość Sławomira Ambroziaka przybyli goście honorowi. Biskup pomocniczy Diecezji Łowickiej Wojciech Tomasz Osial, Wielki Kanclerz Zjednoczenia Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej generał Bractwa Kurkowego Gniewomir Rokosz-Kuczyński wraz z delegacją Warszawskiego Bractwa Kurkowego im. Jana Kilińskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku Hilary Januszczyk, proboszcz parafii Zyck ksiądz Jacek Warzecha. Zgromadzili się okoliczni mieszkańcy wśród których byli przedstawiciela Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie, właściciel pałacu w Studzieńcu Włodzimierz Olewnik,  harcerki i harcerze z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku” w Załuskowie pod opieką Ewy Grzywacz.

Uroczystość rozpoczęła się wysłuchaniem i odśpiewaniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, powitaniem oraz krótkim wprowadzeniem wygłoszonym przez prowadzącego Sławomira Ambroziaka. W wystąpieniu nie zabrakło nawiązania do przypadającej w tym samym dniu 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, który zaowocował internowaniem, inwigilowaniem i zastraszaniem. Tysiące działaczy uwięziono, walczących o wolność wyrzucano z pracy i uczelni, tłumiono protesty, bijąc ich uczestników. Niektórzy stracili życie.

Następnie odczytany został apel poległych oraz modlitwa księdza biskupa Wojciecha Osiala poprzedzona krótkim, pozytywnym odniesieniem do odbywającej się uroczystości oraz nawiązaniem do tych smutnych rocznic. Po wysłuchaniu stosownego motywu muzycznego, głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach Krzysztof Dylicki. Nawiązał do tragicznego wydarzenia, kiedy to 5-ciu okolicznych mieszkańców, w tym miejscu 157 lat temu, dokładnie 19 lipca 1864 r. zostało powieszonych. Słowami: „dziękuję wam druhny i druhowie strażacy za przybycie, a fakt, że reprezentujemy różne jednostki OSP jest dowodem, że historia nas łączy i jednocześnie uświadamia, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie wolności dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń” podziękował strażakom za udział, natomiast w słowach: „cieszę się niezmiernie, że w naszej strażackiej społeczności, w naszej strażackiej wspólnocie jest człowiek całym sercem zaangażowany w organizację, przygotowanie stosownej oprawy oraz prowadzenie tej naszej lokalnej lekcji historii. Człowiek, dzięki któremu to miejsce nie jest już tylko wspomnieniem starszych pokoleń mieszkańców, ale jest głęboko zakorzenione w naszych sercach i umysłach” zawarte było podziękowanie dla Sławomira Ambroziaka, druha naszej słubickiej jednostki OSP. Po tym wystąpieniu delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. W imieniu wszystkich strażaków ochotników naszej gminy, wiązankę kwiatów złożył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Krzysztof Dylicki w towarzystwie druhny Anny Marszałek reprezentującej jednostkę OSP Juliszew.

Na zakończenie głos zabrał Wielki Kanclerz Zjednoczenia Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej generał Bractwa Kurkowego Gniewomir Rokosz-Kuczyński kończąc swoje wystąpienie zaintonował pieśń, która była jest i będzie z nami w każdym pokoleniu, pieśń w której zawiera się piękno i potęga Rzeczypospolitej – „Boże coś Polskę”. Po wspólnym odśpiewaniu pieśni, przy dźwiękach „Warszawianki” pododdział strażaków, wraz z pocztem sztandarowym, prowadzony przez Komendanta Gminnego druha Wiesława Cichosza, przedefilował przed honorowymi gośćmi.

Symboliczny, ciepły poczęstunek, który przygotował nasz druh Andrzej Markiewicz był ostatnim punktem uroczystości.

Zdjęcia: Jakub Robak – OSP Łaziska