Chrystus Zmartwychwstał!

Punktualnie o godzinie 6:00, w Kościele Parafialnym w Słubicach rozpoczęły się uroczystości związane ze Zmartwychwstaniem Chrystusa – Rezurekcyjna Msza Święta.

Przed rozpoczęciem Mszy Świętej nasi druhowie objęli wartę przy Grobie Pańskim. Warta w składzie Krzysztof Dobaczewski, Marek Bogiel, Dominik Mićkowski, Tomasz Robak, pod dowództwem Andrzeja Dobaczewskiego, pełniła również rolę straży przybocznej podczas procesji.

Eucharystię rozpoczęła procesja, będąca symbolem przekazania radości ze Zmartwychwstania Jezusa. Procesja przeszła ulicami Słubic wokół Kościoła Parafialnego. W skład procesji weszła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza oraz pododdział strażaków, w którym znalazły się poczty sztandarowe OSP w Słubicach (Przemysław Adamowicz, Rafał Górecki, Sylwester Serwach) i OSP w Sielcach oraz druhny i druhowie z jednostek OSP w Słubicach (Marek Tarka, Krzysztof Dylicki, Andrzej Markiewicz, Jacek Kozłowski, Mariusz Robak, Paweł Robak, Bartłomiej Tomasik, Kamil Duda, Tomasz Zwierzchowski, Sebastian Chaber, Andrzej Żabka, Michał Dylicki), OSP w Grzybowie, OSP w Łaziskach i OSP w Sielcach. Pododdział poprowadził Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach – Wiesław Cichosz. Następnie strażacy uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, która odbyła się w Świątyni.

Po zakończeniu Nabożeństwa pododdział strażaków przemaszerował pod Plebanię, gdzie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przez przedstawiciela jednostki OSP w Grzybowie – druha Wiesława Milczarka, na tradycyjne strażackie śniadanie wielkanocne, które zorganizowane zostało w naszej strażnicy, a organizatorami byli druhowie z OSP w Grzybowie.

Podczas spotkania symbolicznego poświęcenia pokarmów dokonał Prezes OSP w Grzybowie – druh Kazimierz Bębenista, a w spotkaniu udział wzięli również Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki i Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski, którzy złożyli zgromadzonym życzenia świąteczne. Obok nich w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Parafii w Słubicach: Kościelny – Grzegorz Brzoza oraz Organista – Dariusz Lange. Udziału w spotkaniu odmówił Proboszcz Parafii w Słubicach – Ksiądz Roman Batorski.

W trakcie spotkania mini koncert zaprezentowała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, a następnie zebrani rozjechali się do domów, aby spędzić czas z rodzinami.