Uroczystości w miejscu pamięci

Miejsce pamięci – Pomnik 96. Dębów w Grzybowie jest wyjątkowym miejscem, upamiętniającym ofiary katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem, do której doszło 10-go kwietnia 2010 roku. Opiekunami tego miejsca są druhowie z naszej jednostki.

W sobotę, 15-go kwietnia w Grzybowie, odbyły się symboliczne uroczystości upamiętniające ofiary wydarzeń sprzed 13 lat oraz ofiary Zbrodni Katyńskiej. W uroczystości udział wziął pododdział strażaków pod dowództwem Komendanta Gminnego Wiesława Cichosza. W skład pododdziału weszły poczty sztandarowe OSP w Słubicach (Przemysław Adamowicz, Marek Bogiel, Krzysztof Dobaczewski), OSP w Piotrkówku, OSP w Juliszewie i OSP w Wiączeminie Polskim oraz druhowie z jednostek OSP w Słubicach (Marek Tarka, Krzysztof Dylicki, Andrzej Markiewicz), OSP w Grzybowie i OSP w Juliszewie. Uroczystość swoim udziałem uświetniła również Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza.

Podczas uroczystości złożone zostały symboliczne wiązanki kwiatów. Jedną z delegacji stanowili przedstawiciele straży pożarnych z terenu Gminy Słubice: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki oraz Wiceprezes – Marek Tarka, przy asyście Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Hilarego Januszczyka oraz Radnej Radny Powiatu Płockiego – Marty Michalak.