Druh Leszek odszedł pełnić służbę u boku Świętego Floriana

Wczoraj, 25-go marca w godzinach wieczornych na wieczną służbę, w wieku 57 lat, odszedł Druh Leszek Zwierzchowski, członek i ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach.

Druh Leszek służył aktywnie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach od ponad 40 lat. W tym czasie ukończył szkolenia pożarnicze z zakresu podstawowego, dowódczego oraz naczelnikowskiego. Obok udziału w wielu uroczystościach patriotycznych, kościelnych, okolicznościowych czy kulturalnych, brał czynny udział w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych, z poświęceniem ratując ludzkie życie, zdrowie i mienie.

Za swoją postawę był wielokrotnie odznaczany, w tym: Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Odznaką „Strażak Wzorowy”, Odznakami „Za Wysługę Lat” oraz Odznaczeniem „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa w Powiecie Płockim”.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy służyć i działać wspólnie z Druhem Leszkiem. Rodzinie przekazujemy wyrazy współczucia i życzymy wytrwałości w tym trudnym czasie.