Intensywne opady deszczu stworzyły zagrożenie

Tuż przed godziną 20:00, 12-go sierpnia, nad terenem części gminy Słubice przetoczyły się chmury niosące ze sobą intensywne opady deszczu o bardzo nawalnym charakterze.

Opady te doprowadziły do lokalnego podtopienia drogi wojewódzkiej nr 575 w kilku miejscach. W związku z zagrożeniem dla ruchu drogowego zastępy GBA i GLBA-Rt z naszej jednostki udały się do działań.

W pierwszej kolejności podjęto interwencję w miejscowości Studzieniec, gdzie woda spływająca z wyżej położonych terenów stworzyła swoisty potok. Niosąc ze sobą namuł doprowadziła do częściowego zamulenia przydrożnego rowu oraz fragmentu jezdni i stworzenia się zalewiska wodnego. Do naszych działań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wprowadzenie ruchu wahadłowego, a następnie odpompowania części wody na drugą stronę drogi, gdzie rów był pusty. Wodę odpompowywano motopompą szlamową, a do jej przepompowania na drugą stronę i jednocześnie utrzymania ruchu pojazdów posłużyły mostki przejazdowe. Następnie z drogi usunięty został namuł i nasze działania zostały zakończone.

Podobne działania podjęto również w miejscowości Bończa, również na drodze wojewódzkiej nr 575, gdzie woda spływająca jedną z lokalnych nieutwardzonych dróg niosła ze sobą namuł i kamienie oraz doprowadziła do stworzenia zalewiska.

Na zakończenie prowadziliśmy działania w miejscowości Wymyśle Polskie, gdzie zastoisko wodne stworzyło się przy skrzyżowaniu, w związku z niedrożną kratką ściekową. Przyczyną niedrożności jest uszkodzenie rowu melioracyjnego co skutkowało zamuleniem rowów przydrożnych.

Po zakończeniu działań zastępy wróciły do strażnicy.

Siły i środki:

369[M]21 GBA Mercedes-Benz Atego – OSP w Słubicach

369[M]68 GLBA-Rt Iveco Daily – OSP w Słubicach