Jednostki OSP ze wsparciem z samorządu województwa mazowieckiego

W piątek 19 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach Mazowieckich Programów Wsparcia dla Powiatu Płockiego.

Wsparcie samorządu województwa mazowieckiego trafi również do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słubice. Środki przeznaczone zostaną na modernizację budynków strażnic OSP w Słubicach, Piotrkówku, Juliszewie oraz Wiączeminie Polskim.

Mazowieckie programy wsparcia rozstrzygnięte. Modernizacja stadionu sportowego w mieście Drobin, modernizacja pracowni informatycznej w ZSZ im. M. Skłodowskiej-Curie w Płocku czy utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie– to tylko niektóre inwestycje w powiecie płockim ze wsparciem samorządu Mazowsza. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci z powiatu płockiego. W spotkaniu wziął udział radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

– Już po raz kolejny pomagamy lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji, na które w budżetach zabrakło już środków. Dodatkowe fundusze na rozwój mazowieckich gmin to nasza odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Dziś podpisaliśmy umowy na wsparcie dla sołectw, dla OSP, na modernizację i budowę obiektów sportowych oraz ochronę środowiska. Dzięki tym programom pomocowym sprawiamy, że nasze województwo rozwija się równomiernie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze

W tym roku na remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych, samorząd Mazowsza przeznaczył 10 ml zł. Złożonych zostało w sumie 208 wniosków, spośród których 116 zostało dofinansowanych. Z powiatu płockiego wsparcie otrzymało 5 gmin.

– Wszyscy mieszkańcy, zarówno w miastach, jak też w małych miejscowościach powinni mieć dostęp do obiektów sportowych. Niestety, często ze względu na ograniczone środki, samorządy lokalne nie mogą sobie pozwolić na tego typu inwestycje. Dlatego tak ważne jest nasze wsparcie – mówi Konrad Wojnarowski, radny województwa mazowieckiego.

Lp. Beneficjent Nazwa projektu Dofinansowanie (zł)

 1. Gmina Bielsk Remont instalacji oświetleniowej w hali sportowej w Bielsku 60 000,00
 2. Miasto i Gmina Drobin Modernizacja stadionu sportowego w mieście Drobin 95 250,00
 3. Gmina Nowy Duninów Budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie 95 250,00
 4. Gmina – Miasto Płock Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Płocku 95 250,00
 5. Gmina Radzanowo Modernizacja boiska sportowego w Radzanowie 15 000,00

suma: 360 750,00

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

To pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. Z powiatu płockiego wsparcie pozwoli na realizację 6 projektów. Otrzymane środki gminy przeznaczą m.in. na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów czy system wskaźnikowego pomiaru pyłu zawieszonego. Na realizację tych projektów gminy otrzymają ponad 440,5 tys. zł.

Lp. Beneficjent Nazwa projektu Dofinansowanie (zł)

 1. Miasto i Gmina Drobin Zdrowy oddech przedszkolaka 7 750,00
 2. Miasto i Gmina Drobin Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w Drobinie 140 000,00
 3. Gmina Nowy Duninów Utworzenie nowego i rewitalizacja istniejącego terenu zieleni w miejscach zurbanizowanych w m. Soczewka oraz Nowy Duninów gm. Nowy Duninów 26 276,00
 4. Gmina Miasto Płock System wskaźnikowego pomiaru pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 16 482,00
 5. Gmina Miasto Płock Zielone płuca dla Płocka – nasadzenia na rzecz bioróżnorodności i klimatu 200 000,00
 6. Miasto i Gmina Gąbin Rewitalizacja terenów zielonych w Mieście i Gminie Gąbin 50 000,00

suma: 440 508,00

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły 92 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze 2019 samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 737 tys. zł. W powiecie płockim wsparcie otrzyma Gmina Miasto Wyszogród na zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na ogródkach działkowych w miejscowości Wyszogród.

Lp. Beneficjent Nazwa projektu Dofinansowanie (zł)

 1. Gmina Miasto Wyszogród Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na ogródkach działkowych w miejscowości Wyszogród ROD “WISEŁKA” 4 800,00

suma: 4 800,00

Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego i Remont Strażnic

Na Mazowszu jest ok. dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd Mazowsza wspiera strażaków ochotników przeznaczając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich, umundurowania oraz remonty strażnic. W tym roku trafi do nich 10 mln zł. Gminy z powiatu płockiego otrzymają ponad 484 tys. zł wsparcia. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty dachów, posadzek, drzwi i bram garażowych w strażnicach OSP.

Lp. Beneficjent – gmina Nazwa projektu Dofinansowanie (zł)

 1. Gmina Bielsk Remont elewacji garażu strażnicy w OSP Niszczyce 12 400,00
 2. Gmina Bielsk Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, OSP Bielsk 100 000,00
 3. Gmina Brudzeń Duży Remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy garażowej strażnicy w OSP Sobowo 12 000,00
 4. Miasto i Gmina Drobin Remont instalacji centralnego ogrzewania strażnicy w OSP Maliszewko 12 400,00
 5. Miasto i Gmina Gąbin Remont północnej części pokrycia dachowego strażnicy w OSP Lipińskie 12 400,00
 6. Miasto i Gmina Gąbin Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe w OSP Dobrzyków 100 000,00
 7. Gmina Łąck Remont posadzki w garażu strażnicy w OSP Łąck 12 400,00
 8. Gmina Mała Wieś Remont bramy garażowej oraz okna w garażu strażnicy w OSP Brody Duże 12 000,00
 9. Gmina Nowy Duninów Remont pokrycia dachu strażnicy w OSP Dzierzązna 12 400,00
 10. Gmina Radzanowo Remont instalacji elektrycznej strażnicy w OSP Juryszewo 12 400,00
 11. Gmina Słubice Remont schodów oraz orynnowania strażnicy w OSP Słubice 11 000,00
 12. Gmina Stara Biała Remont elewacji strażnicy w OSP Brwilno 12 400,00
 13. Gmina Słupno Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe w OSP Słupno 100 000,00
 14. Gmina i Miasto Wyszogród Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy w OSP Rębowo 50 000,00
 15. Gmina Miasto Płock Remont dachu strażnicy w OSP Płock Trzepowo 12 400,00

suma: 484 200,00

Mazowiecki Program Dofinansowanie Pracowni Informatycznych i Językowych

5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację programu wspierającego rozwój placówek oświatowych. Środki mogą zostać przeznaczone na modernizacje i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych, zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania. W tym roku w ramach działania wpłynęły 252 wnioski, a na dofinansowanie może liczyć aż 115 beneficjentów z całego Mazowsza. Do powiatu płockiego trafi na 141tys. zł na realizację 3projektów. Dzięki programowi dzieci i młodzież zyskają większy dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i dydaktycznych, a także będą mogły zdobywać nowe umiejętności.

Lp. Beneficjent Nazwa projektu Dofinansowanie (zł)

 1. Gmina Miasto Płock Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku 45 000,00
 2. Gmina Miasto Płock Modernizacja pracowni informatycznej w ZSZ im. M. Skłodowskiej-Curie w Płocku 49 000,00
 3. Powiat Płocki Utworzenie specjalistycznej pracowni informatycznej drogą do cyfryzacji Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie 47 000,00

suma: 141 000,00

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich uruchomiliśmy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostanie blisko 1178 różnego rodzaju projektów. W powiecie płockim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 63 sołectwa z 15 gmin. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

–Już po raz drugi uruchomiliśmy program aktywizacji naszych mazowieckich sołectw. Gminy mogły ubiegać się o wsparcie na realizację zadań istotnych dla ich mieszkańców. Dzięki pieniądzom z budżetu województwa powstaną nowe place zabaw, siłownie plenerowe czy zmodernizowane zostaną świetlice wiejskie. Zdajemy sobie sprawę jak ważne dla mieszkańców naszego regionu są te drobne inwestycje, dlatego w tym roku wsparcie otrzymało aż 1178 sołectw – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Lp. Beneficjent – Gmina Nazwa projektu Dofinansowanie (zł)

 1. Bielsk Remont świetlicy wiejskiej w Machcinie 10 000,00
 2. Bielsk Rozbudowa budynku OSP w Zągotach 10 000,00
 3. Bielsk Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tłubicach oraz wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Tłubicach 10 000,00
 4. Bielsk Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kędzierzynie 10 000,00
 5. Bielsk Remont budynku OSP w Zagrobie 10 000,00
 6. Bodzanów Modernizacja oraz wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Wiciejewo 10 000,00
 7. Bodzanów Budowa ogrodzenia działki gminnej o nr ewid. 118/18 w Białobrzegach 10 000,00
 8. Bodzanów Wykonanie dachu świetlicy wiejskiej w m. Niesłuchowo na działce o nr ewid. 19/2 10 000,00
 9. Bodzanów Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Reczyn 10 000,00
 10. Bodzanów Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Gronice 10 000,00
 11. Brudzeń Duży Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Osiedlowej w Brudzeniu Dużym 5 000,00
 12. Brudzeń Duży Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w budynku po byłej szkole w Główinie 10 000,00
 13. Brudzeń Duży Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej w Nowych Karwosiekach 10 000,00
 14. Brudzeń Duży Remont świetlicy wiejskiej w Karwosiekach Noskowicach 10 000,00
 15. Brudzeń Duży Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sikórz 10 000,00
 16. Bulkowo Zakup wyposażenia do świetlicy OSP w Bulkowie 10 000,00
 17. Bulkowo Budowa placu zabaw w Worowicach 9 753,00
 18. Bulkowo Ogrodzenie działki gminnej nr ew. 165/3 w m. Włóki wraz z zagospodarowaniem terenu 10 000,00
 19. Drobin Remont remizy OSP w Setropiu 10 000,00
 20. Drobin Remont strażnicy OSP w Maliszewku, pełniącej funkcję społeczno-kulturalną 10 000,00
 21. Drobin Budowa placu zabaw w sołectwie Kozłowo 10 000,00
 22. Drobin Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy 10 000,00
 23. Drobin Budowa i utrzymanie placu zabaw (sołectwo Psary) 10 000,00
 24. Gąbin Remont boiska sportowego w miejscowości Czermno 10 000,00
 25. Gąbin Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzemeszno 10 000,00
 26. Gąbin Zakup i montaż 4 lamp solarnych w technologii LED przy drodze gminnej w miejscowości Guzew 10 000,00
 27. Gąbin Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie 10 000,00
 28. Gąbin Remont dachu garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w miejscowości Lipińskie 10 000,00
 29. Łąck Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Wincentów 10 000,00
 30. Łąck Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Podlasie poprzez zakup nowych urządzeń 10 000,00
 31. Łąck Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w miejscowości Władysławów 10 000,00
 32. Łąck Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Sendeń Mały poprzez zakup nowych urządzeń 10 000,00
 33. Łąck Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zdwórz poprzez zakup nowych urządzeń 10 000,00
 34. Mała Wieś Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie 10 000,00
 35. Mała Wieś Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie 10 000,00
 36. Mała Wieś Zakup wyposażenia dla świetlicy środowiskowej w Chylinie 10 000,00
 37. Mała Wieś Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie 10 000,00
 38. Mała Wieś Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – zakup, dostawa i montaż okien i drzwi 10 000,00
 39. Nowy Duninów Zagospodarowanie terenu plaży w m. Soczewka – Etap II 10 000,00
 40. Nowy Duninów Remont świetlicy wiejskiej w m. Lipianki 10 000,00
 41. Nowy Duninów Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dzierzązna 10 000,00
 42. Nowy Duninów Zakup wyposażenia promocyjno-wystawowego 10 000,00
 43. Nowy Duninów Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Brwileńska 10 000,00
 44. Radzanowo Doposażenie placu zabaw i wyposażenie placu rekreacyjnego w Rogozinie 10 000,00
 45. Radzanowo Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie 10 000,00
 46. Słubice Remont strażnicy OSP w Piotrkówku 10 000,00
 47. Słubice Montaż instalacji grzewczej wraz z budową kotłowni w OSP Juliszew 10 000,00
 48. Słubice Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Wiączeminie Polskim 10 000,00
 49. Słupno Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) – II etap 8 000,00
 50. Słupno Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego 10 000,00
 51. Słupno Zakup i montaż wiaty biesiadnej wraz ze stołami biesiadnymi 6 486,40
 52. Słupno Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 5 891,84
 53. Słupno Doświetlenie sołectwa lampami ledowymi solarnymi 9 249,00
 54. Stara Biała Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice 10 000,00
 55. Stara Biała Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice 10 000,00
 56. Stara Biała Organizacja miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w miejscowości Kobierniki 10 000,00
 57. Staroźreby Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardzewo 10 000,00
 58. Staroźreby Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bromierz 4 620,25
 59. Staroźreby Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sędek 4 896,85
 60. Staroźreby Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Góra 10 000,00
 61. Wyszogród Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylinkach 4 100,00
 62. Wyszogród Renowacja ścian wewnętrznych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słominie 3 100,00
 63. Wyszogród Doposażenie budynku Rębowskiego Domu Kultury 10 000,00

Razem: 591 097,34

Źródło: http://powiat-plock.pl/wiadomosci/2702-ponad-2-mln-zl-z-budzetu-mazowsza-dla-powiatu-plockiego