W powiecie płockim wykryto przypadek ASF

W poniedziałek 22-go lipca Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku poinformował, iż teren Płocka i powiatu płockiego włączone zostały do obszaru ochronnego.

Działania takie wprowadzone zostały w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF), którego przypadki odnotowano w sąsiednim powiecie płońskim. Wprowadzenie obszaru ochronnego wiąże się z zachowaniem określonych środków bezpieczeństwa, które dotyczą szczególnie hodowców trzody chlewnej.

Dziś, 26-go lipca, na stronie internetowej Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku ukazała się informacja, iż martwy dzik znaleziony w miejscowości Drwały, w gminie Wyszogród, był zakażony wirusem ASF. Oznacza to, iż odnotowany został pierwszy przypadek występowania ASF na terenie powiatu płockiego. Jak czytamy na stronie: „O dalszych podjętych krokach, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku będzie informował na bieżąco.”.

Warto pamiętać, że Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia, jednakże brak odpowiedniego postępowania może generować znaczne szkody w hodowlach.

W przypadku znalezienia martwego dzika nie należy dotykać zwłok, oznakować, wygrodzić miejsce znalezienia ciała oraz zgłosić ten fakt odpowiednim służbom weterynaryjnym, myśliwskim lub zarządzania kryzysowego. Jeżeli nie mamy takiej możliwości informację z dokładnym opisem sytuacji należy zgłosić na numer alarmowy 112.

Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń odpowiednich służb. Szczególnie hodowcy powinni na bieżąco śledzić komunikaty Lekarza Weterynarii i stosować się do odpowiednich procedur.

Więcej informacji na temat ASF i bieżącej sytuacji na terenie powiatu znaleźć można TUTAJ oraz TUTAJ.