Kiermasz Wielkanocny w wiączemińskim skansenie

Tradycje wielkanocne, wystawa rękodzieła oraz kiermasz wielkanocny, to wszystko czekało na odwiedzających Kiermasz Wielkanocny w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

Wczoraj, 2-go kwietnia, druhowie z naszej jednostki czuwali nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim. W ramach zabezpieczenia na miejscu pracował zastęp GBA. Znajdujące się w Skansenie budynki to w znacznej części budynki drewniane, kryte strzechą. Taki stan stanowi duże zagrożenie pożarowe, dlatego też podczas dużych wydarzeń niezbędne jest zadbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Zabezpieczenie przebiegło bez incydentów.

Serdecznie dziękujemy kierownictwu Skansenu w Wiączeminie Polskim oraz Dyrekcji Muzeum Mazowieckiego w Płocku za współpracę i miłe przyjęcie.