Marsz Niepodległości w Słubicach

Dziś, 11-go listopada obchodzimy 101. rocznicę Odzyskania Niepodległości. W 1918 roku Polska po 123 latach rozbiorów wróciła na mapę świata, aby 21 lat później ponownie walczyć o swoją wolność podczas II Wojny Światowej.

Punktualnie o godzinie 12:00, od Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Słubicach rozpoczęły się obchody Święta Niepodległości na terenie Gminy Słubice. Podczas Eucharystii, którą poprowadził Proboszcz Parafii w Słubicach – Ksiądz Roman Batorski, modlono się o wolność zewnętrzną i wewnętrzną oraz poległych w walkach niepodległościowych.

Po zakończeniu Mszy Świętej, kontynuowana została tradycja Marszu Niepodległości, który po raz pierwszy zagościł u nas w 2015 roku. W uroczystości udział wzięli również strażacy ochotnicy z gminy Słubice. Marsz poprowadziła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, pod batutą kapelmistrza Szymona Ogrzebacza. W marszu uczestniczył również pododdział strażaków pod dowództwem Komendanta Gminnego – Wiesława Cichosza, a w jego skład weszły poczty sztandarowe OSP w Słubicach (Marek Bogiel, Adam Rączka, Michał Dylicki) i OSP w Juliszewie oraz strażacy z OSP w Słubicach (Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki, Prezes OSP w Słubicach – Marek Tarka, Przemysław Adamowicz, Paweł Rybarczyk), OSP w Juliszewie, OSP w Grzybowie i OSP w Łaziskach. W marszu obok mieszkańców gminy Słubice uczestniczyli również mieszkańcy gminy Iłów, którzy uczestniczyli w Marszu z Iłowa do Słubic, w tym również zastęp harcerek z Załuskowa i przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ziemi Iłowskiej.

 

Marsz odwiedził również cmentarz parafialny, gdzie przy grobie Nieznanego Żołnierza złożone zostały kwiaty i zapalony został znicz. Następnie uczestniczy przemaszerowali do miejsca pamięci – Kopca Powstańców Styczniowych, gdzie odbyła się ostatnia część uroczystości. Modlitwę odmówił Proboszcz – Ksiądz Roman Batorski, a apel poległych odczytał Historyk i współorganizator wydarzenia – Sławomir Ambroziak. Podczas uroczystości przy Kopcu złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. Kwiaty złożyła również delegacja strażaków ochotników gminy Słubice w składzie Krzysztof Dylicki, Marek Tarka i Wiesław Świderski.

Na zakończenie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki, który podziękował wszystkim za przybycie, ze szczególnym uwzględnieniem strażaków ochotników.

Ostatnim punktem był symboliczny, ciepły poczęstunek, który pomogli przygotować druhna i druhowie z naszej jednostki: Aleksandra Witczeska, Andrzej Markiewicz, Krzysztof Dobaczewski i Andrzej Dobaczewski. Ponadto nasi druhowie wspólnie z druhami z OSP w Juliszewie dbali o bezpieczeństwo uczestników podczas przemarszu.