Na posiedzeniu Zarządu Powiatu o bezpieczeństwie pożarowym

W dniu 11 lutego 2019 r., jednym z tematów omawianych na Zarządzie Powiatu w Płocku była Ocena bezpieczeństwa pożarowego powiatu za 2018 rok.

Ocenę bezpieczeństwa pożarowego przedstawił st. bryg. Grzegorz Padzik – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. W powiecie płockim w 2018 roku odnotowano ogółem 2 355 zdarzeń, w tym 464 pożary, 1865 miejscowych zagrożeń i 26 fałszywych alarmów. Niestety, ale w porównaniu do roku 2017 na terenie powiatu płockiego wzrosła ilość pożarów z 269 do 465, nastąpił wzrost miejscowych zagrożeń z 1748 do 184, zanotowano natomiast spadek ilości alarmów fałszywych z 31 do 26. Wzrosła ilość ofiar śmiertelnych z 20 osób do 25. Mniej było osób rannych. Liczba ta spadła z 262 osób do 227.

Najwięcej zdarzeń ogółem w 2018 roku zanotowano w gminach: Gąbin – 381, Słupno – 214, Brudzeń Duży – 198, Łąck – 187. Najmniej natomiast w gminach: Bulkowo – 87, Mała Wieś – 103, Słubice – 111. Działania ratownicze występujące na terenie powiatu płockiego w roku 2018 dotyczyły: usuwania skutków nawałnic, silnych wiatrów – 589; zdarzeń w transporcie drogowym – 440; pożarów traw i nieużytków – 203; pożarów w rolnictwie – 118; pożarów lasów – 62, w tym 15 w okolicach miejscowości Lipianki.

Zabezpieczenie powiatu płockiego przez trzy Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze i sieć ochotniczych straży pożarnych jest optymalne. Opracowany na potrzeby KM PSP w Płocku materiał analityczny wykazuje, że pokrycie czasu dojazdu do 15 minut sił i środków OSP i PSP powiatu płockiego do zdarzeń na terenie powiatu wynosi 99%. W 91 % dysponowania do zdarzeń na terenie powiatu czas dojazdu nie przekracza 15 minut.

Wśród wniosków, które przedstawił Komendant Miejski PSP w Płocku to: ze względu na występujące zagrożenia szczególnie ważne jest prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach użyteczności publicznej oraz w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku występowania awarii przemysłowej; w celu utrzymania właściwego stanu technicznego sprzętu ratownictwa gaśniczego będącego na wyposażeniu jednostek Ratowniczo-Gaśniczych konieczna jest stała wymiana sprzętu na nowy; kontynuacja dofinansowania jednostek OSP w KSRG i spoza systemu w ramach dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podniesienie gotowości operacyjnej OSP.

http://powiat-plock.pl/wiadomosci/2444-bezpieczenstwo-pozarowe-w-2018-roku