Ostatnia droga Druha Józefa

Druhny i Druhowie z wielu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu Druha Józefa Zawadzkiego, wieloletniego członka i Gospodarza jednostki OSP w Wiączeminie Polskim.

Wczoraj, 30-go lipca, w Kościele Parafialnym w Zycku Polskim uczestniczyliśmy w ostatniej ziemskiej drodze Druha Józefa Zawadzkiego, który w wieku 68 lat odszedł do Domu Pana, gdzie będzie pełnił służbę w Niebiosach u boku Świętego Floriana. Druh Józef był jednym ze strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiączeminie Polskim, który mógł pochwalić się najdłuższym stażem w jednostce. Brał udział w wielu inicjatywach, których organizatorem oraz inicjatorem była jego macierzysta jednostka.

Uroczystości żałobne zgromadziły wiele osób, w tym przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych organizacji, z którymi Druh Józef Współpracował. Pododdział poprowadził Komendant Gminny – Wiesław Cichosz, a w skład pododdziału weszły poczty sztandarowe OSP w Słubicach (Marek Tarka, Krzysztof Dylicki, Paweł Rybarczyk), OSP w Wiączeminie Polskim, OSP w Juliszewie, OSP w Piotrkówku, OSP w Dobrzykowie, OSP w Gąbinie, OSP w Modelu, OSP w Czyżewie, OSP w Gostyninie i Koła Łowieckiego „Kampinos” oraz druhowie OSP w Słubicach (Michał Dylicki), OSP w Wiączeminie Polskim, OSP w Juliszewie, OSP w Grzybowie, OSP w Łaziskach, OSP w Suchodole, OSP w Dobrzykowie i OSP w Czyżewie.

Po zakończeniu uroczystości żałobnej w kościele, kondukt w asyście samochodów strażackich udał się na Cmentarz Parafialny, gdzie złożono do grobu ciało Druha Józefa. W imieniu druhów ostatnie pożegnanie odczytali członkowie OSP w Wiączeminie Polskim: Sławomir Januszewski – w kościele oraz Ryszard Olczak – na cmentarzu. Zgodnie z tradycją strażacką, podczas opuszczania ciała do grobu, poczty sztandarowe zostały pochylone, a na zgromadzonych przy cmentarzu samochodach strażackich zawyły syreny alarmowe. Kapelmistrz Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach – Szymon Ogrzebacz odegrał na trąbce utwór „Cisza”.