Ostatnie pożegnanie Druha Feliksa Jankowskiego

Strażacka rodzina Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie utraciła zasłużonego, wieloletniego członka – Druha Feliksa Jankowskiego, który odszedł na Wieczną Służbę.

W miniony czwartek, 23-go lutego, w Kaplicy Cmentarza Parafialnego w Gąbinie, odbyła się Żałobna Msza Święta, podczas której ostatni raz pożegnany został Druh Feliks Jankowski. Druh Feliks, jak piszą druhowie z OSP w Gąbinie, był wieloletnim członkiem OSP w Gąbinie, członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, działaczem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wielu szczebli oraz współzałożycielem sekcji ratownictwa rogowego w jednostce OSP w Gąbinie.

W ostatnim pożegnaniu udział wzięły poczty sztandarowe i delegacje wielu okolicznych jednostek, w tym również przedstawiciele naszej jednostki Prezes – Marek Tarka oraz Kronikarz – Krzysztof Dylicki, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach.

W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, dla członków rodziny Druha Feliksa, w tym również rodziny strażackiej, składamy wyrazy współczucia po stracie, łącząc się z bliskimi w modlitwie.

Zdjęcia: OSP w Gąbinie