Ostatnie pożegnanie Druha Zbigniewa

Niestety, kolejny raz Święty Florian wezwał jednego z naszych druhów do pełnienie Wiecznej Służby u swego boku. Nasza strażacka rodzina ponownie zmniejszyła się.

Dziś, 20-go kwietnia, przyszło nam po raz ostatni, na ziemi, pożegnać się z Druhem Zbigniewem Śliwińskim, który niespodziewanie, w wieku 68 lat, odszedł do Domu Pana. Druh Zbigniew od 25 lat był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie uczestniczył czynnie w działaniach Orkiestry Dętej. Na tegorocznym Zebraniu Walnym Druhowi Zbigniewowi nadana została jednogłośnie godność Członka Honorowego.

Ostatni raz Druha Zbigniewa pożegnał dźwięk syreny alarmowej przy naszej strażnicy, skąd karawan z ciałem, w asyście samochodów pożarniczych, przejechał do kościoła parafialnego w Słubicach, gdzie odbyła się uroczystość pogrzebowa. W uroczystości udział wziął pododdział strażaków ochotników, pod dowództwem Komendanta Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Prezesa OSP w Słubicach – Marka Tarki. W skład pododdziału weszły poczty sztandarowe OSP w Słubicach (Andrzej Adamczyk, Sławomir Ambroziak, Adam Rączka), OSP w Juliszewie, OSP w Piotrkówki oraz druhowie z OSP w Słubicach (Krzysztof Dylicki, Andrzej Markiewicz, Krzysztof Dobaczewski, Marek Bogiel, Dominik Mićkowski, Jacek Kozłowski, Michał Dylicki), OSP w Grzybowie, OSP w Juliszewie i OSP w Łaziskach. Pożegnanie swoją obecnością uświetniła również Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza.

W trakcie trwania Nabożeństwa, wartę przy trumnie Druha Zbigniewa pełnili druhowie z naszej jednostki: Krzysztof Dylicki, Andrzej Markiewicz, Krzysztof Dobaczewski, Michał Dylicki, Dominik Mićkowski i Jacek Kozłowski. W imieniu całej strażackiej rodziny, Druha Zbigniewa pożegnał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Krzysztof Dylicki. Następnie kondukt żałobny przemaszerował na cmentarz parafialny w Słubicach, gdzie ciało spoczęło w mogile. Chwili tej towarzyszyły, zgodnie ze strażacką tradycją, dźwięki syren alarmowych samochodów pożarniczych oraz muzyka Orkiestry Dętej.

Rodzinie Druha Zbigniewa składamy kondolencje i wyrazy współczucia w związku ze stratą najbliższej osoby. Głęboko wierzymy, że spotkamy się ponownie w Niebie, u boku Świętego Floriana.