Zmartwychwstał Pan!

Dziś, w ostatnią niedzielę marca, obchodzimy najważniejsze wydarzenie w kalendarzu liturgicznym – Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, którą rozpoczęła Rezurekcja.

Eucharystię poprzedziła procesja wokół terenu kościoła parafialnego w Słubicach, która była symbolicznym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa. W uroczystej Mszy Świętej udział wziął pododdział strażaków pod dowództwem Komendanta Gminnego, Prezesa OSP w Słubicach – Druha Marka Tarki. W skład pododdziału weszły poczty sztandarowe jednostek OSP w Słubicach (Przemysław Adamowicz, Sylwester Serwach, Dominik Mićkowski) i OSP w Sielcach oraz druhny i druhowie z jednostek OSP w Słubicach (Aleksandra Dobaczewska, Ewa Jabłońska, Krzysztof Dylicki, Andrzej Markiewicz, Marek Bogiel, Tomasz Robak, Paweł Robak, Mariusz Robak, Tomasz Zwierzchowski, Adam Rączka, Sebastian Chaber, Sławomir Ambroziak, Michał Dylicki), OSP w Grzybowie, OSP w Łaziskach i OSP w Sielcach. Wartę przy Grobie Pańskim, od wczesnych godzin porannych pełnili Druhowie Krzysztof Dobaczewski, Rafał Górecki, Jacek Górecki i Andrzej Adamczyk, pod dowództwem Druha Andrzeja Dobaczewskiego. Uroczystość swoim udziałem uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach, pod batutą Kapelmistrza Szymona Ogrzebacza.

Po zakończeniu Mszy Świętej, pododdział przemaszerował pod plebanię, gdzie wszystkich zgromadzonych, na tradycyjne strażackie śniadanie wielkanocne, zaprosił Druh Wiesław Cichosz – Komendant Honorowy ZOSP RP w Słubicach, członek OSP w Łaziskach, która była gospodarzem tegorocznego spotkania. Spotkanie poprzedził krótki mini koncert Orkiestry Dętej oraz odmówienie modlitwy i poświęcenie pokarmów, których dokonał Ksiądz Kanonik Ryszard Chludziński.

Podczas spotkania głos zabrali Prezes OSP w Łaziskach – Józef Walewski, Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki. Podczas wystąpień, do zebranych, skierowane zostały życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych oraz podziękowania za udział i uświetnienie tak ważnej uroczystości.