Owady są bardzo aktywne

Ugryzienie owada z grupy błonkoskrzydłych może stanowić śmiertelne zagrożenie dla osób uczulonych, osób starszych oraz dzieci.

W ostatnich dniach ratownicy z naszej jednostki ponownie podejmowali interwencje związane z zagrożeniem ze strony owadów – głównie szerszeni, które budowały swoje gniazda blisko zamieszkałych budynków. Interwencje podejmowany były w miejscowościach Łaziska, Zyck Polski oraz przy ul. Wiślanej w Słubicach.

Owady na założenie gniazda wybierały budynki mieszkalne, budynki gospodarcze oraz przydrożne drzewo. W przypadku budynków gniazda były doskonale widoczne, a dostęp do nich był bardzo dobry. Obydwa gniazda zlokalizowane były przy konstrukcji dachu budynków. W przypadku przydrożnego drzewa szerszenie wybudowały gniazdo wewnątrz niego, w pustej przestrzeni. Ratownicy w kombinezonach ochronnych przy pomocy drabiny dostawali się na wysokość, na jakiej zlokalizowane były gniazda, a następnie przy pomocy środka chemicznego, sprzętu burzącego oraz pilarki spalinowej doprowadzali do całkowitego usunięcia gniazd.

Siły i środki:

369[M]68 GLBA-Rt Iveco Daily – OSP w Słubicach

Mapa Polski Targeo

Mapa Polski Targeo

Mapa Polski Targeo