Pierwsza wizyta nowego Komendanta w naszej jednostce

Niespełna miesiąc temu obowiązki na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Płocku przejął st. bryg. Adam Dobrosielski, pełniący dotychczas służbę w KP PSP w Żurominie.

Dziś, 23-go lutego, podczas wizyty na terenie Gminy Słubice, Komendant odwiedził jednostki OSP z terenu Gminy, w tym również naszą jednostkę. W zbiórce uczestniczyli ratownicy naszej jednostki: Marek Tarka – Prezes, Krzysztof Dobaczewski – Naczelnik, Andrzej Dobaczewski, Michał Dylicki, Rafał Górecki, pod dowództwem Komendanta Gminnego ZOSP RP w Słubicach Wiesława Cichosza, który złożył meldunek Komendantowi Miejskiemu PSP.

Następnie nastąpiło przywitanie Komendanta z poszczególnymi ratownikami, których przedstawił Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski, będący inicjatorem spotkania na terenie Gminy Słubice. Kolejnym punktem było zapoznanie się Komendanta ze sprzętem i wyposażeniem, będącym w posiadaniu OSP w Słubicach. Główna uwaga skupiona została na podstawowych samochodach ratowniczo-gaśniczych GBA oraz GLBA-Rt, stacjonujących w boksach garażowych przy strażnicy. Zaprezentowana została również nowa torba PSP-R1, w formie plecaka, która kilka dni temu przekazana została nam przez samorząd powiatu płockiego.

Ostatnim punktem było zapoznanie się z siedzibą jednostki i pomieszczeniami strażnicy. Podczas spotkania nie zabrakło również czasu na rozmowy, w tym również poruszenie tematu nawałnicy z lipca minionego roku, kiedy to, jak podkreślał Wójt Gminy, ratownicy pracowali niemal nieustannie przez długi okres czasu.

W trakcie wizyty poruszono również główne problemy z jakimi boryka się jednostka, tj. temat rozbudowy stanowisk garażowych przy budynku strażnicy oraz remont i przywrócenie do gotowości bojowej podnośnika z koszem.