Wspieramy strażaków na Ukrainie

Zbrojna napaść federacji rosyjskiej na wolne i niepodległe Państwo – Ukrainę, do jakiego doszło 24-go lutego bieżącego roku powinna zostać najciężej potępiona na każdej płaszczyźnie życia.

W związku z bardzo trudną sytuacją na Ukrainie, nasi sąsiedzi, koledzy strażacy zza wschodniej granicy mają bardzo wiele pracy, którą wykonują w ekstremalnych warunkach. Ich działania można uznać za czyny heroiczne, a ich poświęcenie wymaga najwyższej odwagi oraz patriotyzmu.

Strażacy z Ukrainy zgłosili się z prośbą o pomoc i wsparcie sprzętowe, które jest im obecnie niezbędne do skutecznego prowadzenia działań. Na prośbę tę odpowiedziała Państwowa Straż Pożarna, która w trybie pilnym rozpoczęła zbiórkę sprzętu i wyposażenia osobistego ratowników. W działania PSP włączyły się również Ochotnicze Straże Pożarne, w tym również nasza jednostka.

Dziś, 27-go lutego w godzinach przedpołudniowych przedstawiciele, ratownicy naszej jednostki: Naczelnik – Krzysztof Dobaczewski i Sekretarz – Michał Dylicki, udali się do siedziby KM PSP w Płocku, aby przekazać sprzęt jaki udało się pozyskać z naszej jednostki. Sprzęt jaki został przekazany nie był już wykorzystywany przez naszych ratowników, co w żaden sposób nie powoduje obniżenia potencjału gotowości bojowej naszej jednostki.

Wśród przekazanych przez naszą jednostkę rzeczy znalazło się kilkanaście sztuk hełmów specjalnych, rękawice specjalne, komplety umundurowania specjalnego, umundurowanie koszarowe, prądownice wodne – proste oraz odcinki węży tłocznych. Cały sprzęt i wyposażenie jakie zostało przekazane nosi ślady użytkowania, lecz jest w pełni sprawne.

Wsparcie jakiego potrzebują ukraińscy strażacy zostanie przewiezione samochodem kwatermistrzowskim do miejsca zbiórki, skąd trafi bezpośrednio na Ukrainę. Sprzęt jaki zostanie zebrany pochodzi z zasobów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, w tym również Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Płocka i powiatu płockiego. Przekazując sprzęt pozyskany z naszej jednostki spotkaliśmy się z kolegami m.in. z: OSP w Dobrzykowie, OSP w Nowym Duninowie, OSP w Kanigowie i OSP w Gąbinie, ale z pewnością nie jest to koniec wsparcia.

Zachęcamy do wspierania ludności Ukrainy na różne sposoby w nierównej walce z agresorem, który bezprawnie wtargnął na ziemie niepodległego Państwa.

Niech żyje Polska! Niech żyje Wolna Ukraina! Boże Błogosław Ukrainie!