Podsumowanie interwencji w roku 2020

Rok 2020 kilka dni temu dobiegł końca, więc nadszedł czas na pewne podsumowania oraz garść informacji statystycznych dotyczących działań ratowniczo-gaśniczych podejmowanych przez naszą jednostkę w minionym roku.

Tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych, podobnie i w roku 2020 najspokojniejsze były skrajne kwartały – tj. I i IV. W poszczególnych kwartałach ratownicy podejmowali następującą ilość interwencji, kolejno – 11, 18, 37 oraz 11. Również najspokojniejsze były pierwszy i ostatni miesiąc roku, w których nasi ratownicy brali udział w jednym zdarzeniu w każdym miesiącu. Najbardziej intensywne były miesiące sierpień i wrzesień, gdzie kolejno podjętych zostało 15 i 14 interwencji.

2020 rok przyniósł 77 interwencji, z których 22 stanowiły pożary, 51 miejscowe zagrożenia, a 4 interwencje były to alarmy fałszywe. Warto odnotować, iż wszystkie alarmy fałszywe wynikały z reakcji systemów automatycznych lub zostały wywołane w dobrej wierze. W minionym roku odnotowaliśmy o 3 interwencje mniej niż w roku 2019. Zmniejszyła się o 13 ilość pożarów, lecz wzrosła o 9 ilość miejscowych zagrożeń oraz o 1 ilość alarmów fałszywych.

Łącznie w działaniach ratowniczo-gaśniczych w 2020 roku udział wzięło 489 ratowników (suma ratowników podczas wszystkich zdarzeń), najwięcej przy jednej interwencji uczestniczyło ich 11, a najmniej 3. Łączny czas pracy ratowników podczas zdarzeń to prawie 800 godzin. Do działań wyjeżdżały 4 samochody z naszej jednostki. Najczęściej, bo 58 razy, wykorzystywany był GBA Mercedes-Benz Atego, następnie 37 razy – GLBA-Rt Iveco Daily; SLKw Ford Transit – 2 razy; SLOp Toyota Hilux – 1 raz. Wspomnieć należy również, iż zdarzało się, że ratownicy udawali się do działań własnymi środkami transportu, lecz z przyczyn formalnych nie zawsze zostawało to odnotowywane.

Każdy wyjazd do akcji zakończony był szczęśliwym powrotem do bazy takiej samej liczby ratowników i pojazdów, jakie rozpoczynały działania. Serdeczne podziękowania dla wszystkich ratowników, którzy poświęcali swój czas oraz narażali własne życie i zdrowie na potrzeby pomocy innym. Podziękowania należą się również tym, którzy z różnych przyczyn (najczęściej w związku z pracą zawodową w innym miejscu lub problemami zdrowotnymi) nie mogli brać udziału w działaniach w danym czasie.