Powstańcy Styczniowi ponownie zagościli w naszych sercach

22-go stycznia 1863 roku Komitet Centralny jako tymczasowy Rząd Narodowy wydał manifest, który był oficjalnym początkiem wybuchu Powstania Styczniowego.

We wczorajszy wieczór, dokładnie 157 lat po tym wydarzeniu, spotkaliśmy się w miejscu pamięci, przy Kopcu Powstańców Styczniowych, aby oddać cześć i przywrócić pamięć o bohaterach, którzy położyli podwaliny pod Wolną i Niepodległą Polskę.

Scenografię, na wzór powstańczego biwaku, która wprowadziła niepowtarzalny klimat, przygotował członek kawalerii konnej OSP, druh naszej jednostki – Roman Jabłoński. W uroczystości udział wzięli strażacy ochotnicy z terenu gminy Słubice, w tym poczty sztandarowe OSP w Słubicach (Marek Bogiel, Adam Rączka, Dominik Mićkowski) i OSP w Juliszewie oraz druhowie OSP w Słubicach (Marek Tarka, Krzysztof Dylicki – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Paweł Rybarczyk, Przemysław Adamowicz, Michał Dylicki, Sławomir Ambroziak, Włodzimierz Olewnik), OSP w Grzybowie, OSP w Juliszewie i OSP w Łaziskach. Pododdział poprowadził Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach – Wiesław Cichosz. Obok strażaków, pamięć powstańców w tym symbolicznym miejscu i czasie uczcili m.in. Radni Rady Gminy Słubice – Marek Bogiel, Krystyna Wojtalewicz i Stanisław Szymański, Sołtys Sołectwa Słubice – Irena Janiszewska, Radny Rady Gminy Iłów – Rafał Durzyński, Ojciec Andrzej Iwanicki – Dyrektor wydawnictw Ojców Franciszkanów oraz pododdział Wojskowej Akademii Technicznej pod dowództwem porucznika Filipa Micka.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego – Mazurka Dąbrowskiego. Wprowadzenia dokonał Historyk i współorganizator uroczystości – Sławomir Ambroziak, a modlitwę i kilka ważnych słów do zebranych skierował Ojciec Andrzej Iwanicki. Historyk – Mariusz Bartos odczytał Manifest Powstania Styczniowego wystosowany w 1863 roku przez Komitet Centralny i wzywający do walki. Nieodłączną częścią uroczystości był Apel Poległych, który odczytali wspólnie Sławomir Ambroziak i Michał Dylicki. Znalazło się w nim wspomnienie wielu mieszkańców lub związanych z ziemią słubicką bohaterów, którzy walczyli lub zginęli w obronie Ojczyzny. Pieśń patriotyczną  pt. „Ojczyzno ma” wykonał druh Roman Jabłoński.

Słowa podziękowania do zebranych skierowali Sławomir Ambroziak oraz Krzysztof Dylicki. Nieodłącznym elementem uroczystości w miejscu pamięci jest złożenie symbolicznych kwiatów, którego dokonały delegacje: Wojskowej Akademii Technicznej na czele z porucznikiem Filipem Mickiem; Ochotniczych Straży Pożarnych w składzie Krzysztof Dylicki – Prezes ZOG ZOSP RP w Słubicach, Marek Tarka – Wiceprezes ZOG, Prezes OSP w Słubicach, Wiesław Milczarek – Członek ZOG, przedstawiciel OSP w Grzybowie; Sołectwa Słubice na czele z Panią Sołtys Ireną Janiszewską; Stowarzyszenia Ziarno z Grzybowa w składzie Ewa Smuk-Stratenwerth, Mariusz Bartos, Radny Rady Gminy Iłów Rafał Durzyński; Państwo Ewa i Włodzimierz Olewnik.

Ostatnim punktem był poczęstunek w formie polowej, przygotowany dla wszystkich zebranych, który był możliwy dzięki zaangażowaniu naszych druhów Andrzeja Markiewicza i Piotra Kaczmarka.

Wyrazy uznania dla wszystkich, którzy poświęcili swój czas i dzięki swojej obecności dali wyraz podziękowania za trud przygotowania uroczystości oraz swojej pamięci o Bohaterach walk o Wolność i Niepodległości Polski.