Starosta Płocki odwiedził naszą jednostkę

Święta Bożego Narodzenia już za nami, lecz magiczny duch Świąt pozostał nadal w nas. Jak się dziś okazało prezenty można otrzymać nie tylko przed Świętami, ale również po nich.

Dziś, 29-go grudnia naszą jednostkę z krótką wizytą odwiedził Starosta Płocki – Sylwester Ziemkiewicz, w towarzystwie Radnej Rady Powiatu Płockiego, mieszkanki Gminy Słubice  – Marty Michalak. Naszą jednostkę reprezentowali: Prezes – Marek Tarka, Naczelnik – Krzysztof Dobaczewski, Sekretarz – Michał Dylicki, Członek Komisji Rewizyjnej – Przemysław Adamowicz, wraz z synek Mateuszem oraz Aleksandra Witczeska i Andrzej Dobaczewski.

Z uwagi na trwający nadal remont wewnątrz strażnicy, wizyta była krótka, ale bardzo owocna. Starosta przekazał bardzo miłą informację na temat pozyskania, na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych, realizowanych przez OSP w Słubicach, w pełni wyposażonej torby ratownictwa medycznego PSP R1. Jest to efekt wniosku Naczelnika naszej jednostki – Krzysztofa Dobaczewskiego, który został skierowany do Starosty Płockiego, za pośrednictwem Radnej Rady Powiatu Płockiego – Marty Michalak. Sprzęt ten jest niezbędny podczas wielu zdarzeń, a jego wyposażenie, którego normatyw w ostatnich miesiącach uległ zmianie, pozwala uratować zdrowie i życie ludzi. Jest to kontynuacja wspierania jednostek OSP z terenu powiatu płockiego. Dzięki środkom otrzymanym w 2021 roku ze Starostwa Powiatowego w Płocku, za pośrednictwem Samorządu Gminy Słubice, udało się m.in. przeszkolić 5 ratowników z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. To również Ci ratownicy wykorzystywać będą wyposażenie nowej torby do niesienia pomocy mieszkańcom powiatu płockiego. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

Spotkanie było również okazją do przekazania na ręce Starosty Płockiego – Sylwestra Ziemkiewicza symbolicznych podziękowań za dotychczasowe wsparcie dla Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion. Podziękowania te w imieniu Starosty odebrane zostały na spotkaniu podsumowującym Dni Honorowego Krwiodawcy 2021 oraz dotychczasową działalność Klubu HDK Legion Oddział Płock przez naszego druha, członka Klubu HDK Legion Oddział Płock – Michała Dylickiego.

Wizyta była również okazją do rozmowy na temat bieżących działań jednostki oraz problemów z jakimi na co dzień się borykamy. Na zakończenie Starosta Płocki– Sylwester Ziemkiewicz, wraz z Radną Rady Powiatu Płockiego – Martą Michalak złożył życzenia Noworoczne, natomiast druh Michał Dylicki w imieniu członków OSP w Słubicach przekazał życzenia oraz skromny upominek z okazji zbliżających się imienin i urodzin Starosty Płockiego.

Serdecznie dziękujemy za wizytę, za wsparcie oraz za zainteresowanie się problemami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu płockiego.

Zdjęcia: https://powiat-plock.pl/wiadomosci/3782-robocza-wizyta-starosty-plockiego-na-terenie-gminy-gabin